Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 14. juni 2021

Van Morrison og Eric Clapton er blandt de kunstnere, som har mod til at tilkendegive deres mening omkring den krise, vi befinder os i lige nu og har befundet os i det seneste halvandet år. De er levende beviser på, at blues ikke blot er et postulat eller harmløs festivalhygge, men at denne genre, i sin væsensgrund, altid har været en af de undertryktes (de sortes) vigtigste udtryksmåder. I dag betragtes man som værende ‘sort’ (sort får), såfremt man tillader sig at have en holdning, der taler magthaverne, politikerne, Big Pharma og Big Tech imod.

Cool cash
Det seneste politiske tiltag er opgøret med kontanter. Kontanter, som er alfa omega for dette samfunds fattigste, hjemløse etc. Og mens vi forsøger at berolige hinanden med, at det da ikke kan passe og at enhver bekymring blot er udtryk for paranoia, ser det ud til, at mere og mere af det, de såkaldte konspirationsteoretikere har bebudet, stille og roligt bliver til virkelighed, og at politikerne har sat kursen mod det totale kontrolsamfund.
Link: https://www.facebook.com/photo/?fbid=4277557178978249&set=a.103633559703986

Varme vacciner
Der er efterhånden så mange kompetente stemmer, der har ytret sig om problemerne og farerne ved de nye vacciner, at man ikke mere kan sidde dem overhørige. Heldigvis ser det ud til, at disse stemmer ikke kan kvæles. De forskere, som allerede på et tidligt tidspunkt stod frem og proklamerede, at Covid-19 var skabt i et laboratorium, ser nu ud til at have ret, selvom at disse mennesker i det seneste år er forsøgt latterliggjort og i visse tilfælde har været udsat for berufsverbot og karaktermord.

Nu gælder det de unge. Lige nu propaganderes der kraftigt for, at de unge skal vaccineres. Og dette på trods af utallige advarsler fra kompetente, uafhængige forskere. I reklamer, der fuldstændig tilsidesætter enhver form for anstændighed, lokkes de unge og deres forældre til at lade familiens yngste vaccinere.

I Israel, hvor man er længst fremme med vaccinationsprogrammet, har man vaccineret en stor del af de unge. Og allerede nu viser problemerne sig. Blandt unge mænd, der har fået vaccinen, er antallet af hjertelidelser 25 % højere end normalt. Det samme har vist sig i Canada, og i Tyskland anbefaler man nu ikke længere, at unge lader sig vaccinere. Det vil sige, at kuren tilsyneladende er værre end sygdommen. Dette scenarie har en række forskere for længst forsøgt at advare os imod. Men for døve øren. I Danmark er dette synspunkt blandt andet fremført sobert og kompetent af professor Christine Stabell Benn, og i udlandet bl.a. af nobelpristager professor i virologi Luc Montagnier.

Links:
https://ottawacitizen.com/news/local-news/increased-risk-of-heart-muscle-inflammation-linked-with-mrna-vaccines-seen-in-ottawa
https://www.cbc.ca/news/health/myocarditis-heart-inflammation-covid-vaccine-1.6053963
https://www.sciencemag.org/news/2021/06/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7381924/

Politiserede forskere eller medicinske politikere
I Danmark forsøger politikerne nu at lukke munden på danske forskere, hvis forskning ikke mere må være udtryk for politiske holdninger. Hvordan mon dette skal forstås? I mere end halvandet år har politikerne selv ikke holdt sig tilbage for at have sundhedsmæssige holdninger, uden at være i besiddelse af den fornødne medicinske uddannelse. Det ser man åbenbart ikke som noget væsentligt problem.

Hvad for en ytringsfrihed?
Samtidig med alt dette, er der opstået et samarbejde mellem Big Pharma og Big Tech, således at enhver form for protest eller relevant oplysning om krisen omgående bliver fjernet fra Facebook, YouTube etc. Mange af de videoer, der fjernes, afspejler ikke min holdning, men det betyder da ikke, at jeg synes at det er i orden, at de fjernes. Og det er faktisk min største bekymring lige nu, at vi her i ‘frie’ Danmark dikteres af medier og politikere, der ser ud til at have solgt ud af den ytringsfrihed, de for få år siden, i forbindelse med Muhammed-krisen, nærmest stod oven på hinanden for at forsvare.

Jeg er ikke anti-vaxer eller konspirationsteoretiker. Men jeg forsøger at undersøge de oplysninger, vi får smidt i hovedet, samt alle dem, som man forsøger at undertrykke. Og når jeg oplever, at der er visse holdninger og viden, der undertrykkes fra politiske og kommerciel hold, så er jeg nødt til at reagere. Jeg respektere alle dem, som ikke har det ligesom jeg, selvom jeg nogle gange har svært ved at forstå dem. Jeg respekterer ethvert individs ret til at tænke og ytre sig frit. Min bekymring er blot, at den frihed indskrænkes dag for dag, og at der vil komme en dag, hvor det måske er for sent at gøre noget ved det.

Spørgsmålenes eller svarenes verden?
Som spirituelt tænkende menneske, og i en alder af 70 år, har jeg for længst forstået, at vi mennesker er inkarnerede her på jorden med et bestemt formål for øje. I min optik er det ikke tilfældigt, at vi er her. Mennesket er mere end blot den fysiske krop. Vi er først og fremmest åndelige væsener, der rejser videre, når vores tid her på jorden rinder ud. Jeg er klar over, at vores virkelighed ikke blot består af den ydre, fysiske virkelighed, men at vi besidder en indre åndelig virkelighed, et indre univers, der er så meget større end den fysiske.

Menneskets udfordring er imidlertid, at skabe den rette balance mellem de to. Fortaber man sig i den ydre virkelighed, glemmer man hurtigt, hvem man er. Fortaber man sig i den indre, glemmer man, hvorfor man er her. Det var derfor at vores helt i Kristendommen, Yeshua (også kaldet Jesus) på et tidspunkt sagde: ‘Giv kejserens hvad kejserens er, og Gud, hvad der tilhører Gud’.

Kvantefysikkens fader, Max Planck, udtalte i 1944 ved et møde, hvor blandt andet Alfred Einstein, Niels Bohr og David Bohm var til stede, følgende: ‘Det er min erfaring som fysiker, at der bag alt skabt befinder sig en overordnet intelligent bevidsthed, der styrer alting’. For mig at se, er det en smuk og enkel forklaring på, hvad ‘Gud’ er for en størrelse. Gud er simpelthen Bevidsthed med stort B. Og når vi mennesker kan læse i den bog, Biblen, som kun få efterhånden kender til, at denne Bevidsthed skabte mennesket i sit billede, så må vi forstå, at vi selv indeholder en smule af den føromtalte Gudsbevidsthed. Det er dette ‘billede’ i os, Yeshua hentyder til, når han i Lukasevangeliet fortæller os, at ‘Himmeriget er
inden i os’.
Yeshua var således, blandt meget andet, en af verdens første kvantefysikere.

Forudsætning = forpligtelse
Således udstyret med Gudsbevidsthed har mennesket ikke blot forudsætningen, men også en forpligtelse til at undersøge hvilke universelle love, det er underlagt. Det ser ud til, at vi, trods forestillingen om vor egen fremskredne intellektuelle formåen, endnu ikke forstår hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvad vi laver her.
Vi formår åbenbart ikke at løfte os ud af spørgsmålenes verden, fordi vi helt grundlæggende ikke ved, hvordan vi kontakter svarenes. Og paradokset er, at uden viden om hvem vi i sandhed er, og hvilke muligheder, vi er blevet udstyret med, er vi uvidende om, at der findes sådan noget som svarenes verden. Så længe, vi kun interesserer os for den fysiske virkelighed, og dermed afskærer os fra den indre ditto, finder vi aldrig varige svar på de problemer, vi på grund af denne ensidighed har skabt og fortsat skaber i en lind strøm. Og når vi ikke mere benytter os af vores højere intuition, benytter den heller ikke os. Vi bliver derfor lette ofre for enhver form for udefrakommende manipulation.

Hullet i vejen
Drister man sig til at stille kritiske spørgsmål om alt, hvad der har med vacciner, Covid etc at gøre, mødes man tit af den holdning, at man ved at stille spørgsmål og for eksempel fremlægger noget af den viden, medierne ikke bringer, skaber frygt. Som om hele det scenarie, vi lige nu er en del af, ikke er skabt på frygt. Selvom en viden kan være ubekvem, skal den vel ikke tilbageholdes?

Vi er alle enige om, at det er sund fornuft at sætte et advarselsskilt op, hvis man finder, at der er et hul i vejen, som man selv var ved at falde i, og derfor forsøger at advare andre? Eller bør man undlade, fordi det eventuelt kunne betyde, at nogen fandt det ubehageligt? Nej, selvfølgelig ikke. I forbindelse med Covid og al dets væsen forholder det sig imidlertid anderledes.

Er det ikke på tide, at gøre noget ved det?
Hvis ikke nu, hvornår så?
Hvis ikke os, hvem så?

Her er tre videoer til oplysning og inspiration
Et helt dugfriskt interview med Eric Clapton:
https://youtu.be/4OHmMKrVbNk

Og Van Morrison og Eric Clapton, der synger ‘Stand and Deliver’:
https://youtu.be/DirL4RI1448
og her: ‘Where have all the Rebels gone?’:
https://youtu.be/98NGdUBSjzw