Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 6. marts 2013

Jeg er klar over, at kun et fåtal, der læser dette brev, vil være indstillet på at forstå dets indhold. Men jeg føler, at det vil være en alvorlig forsømmelse at undlade at skrive det, da det af grunde, som vil fremgå af brevet, er tvingende nødvendigt at nogen skriver det.

For hvornår tages der mon initiativ til en grundlæggende omprioritering af stort set alt det, vi mennesker mener, er sandheden om os?

Når man betragter menneskeheden i et historisk lys står det klart, at mennesket til alle tider har stræbt efter fred og tryghed. Men på trods af, at historien er fyldt med det diametralt modsatte, ufred og krig, ser det ikke ud til, at mennesket har taget ved lære af de historiske hændelser. Hvis man spørger sig selv hvorfor, og begynder at læse de overleveringer, der IKKE blev skrevet af de herskende magter, opdager man at der findes en helt anden og meget mere spændende fortælling om menneskets, dets udvikling og dets muligheder.

Når man betragter den alvorlige og dybt kritiske verdenssituation fra oven, samtidig med at man betænker, at de fleste mennesker ønsker et godt, trygt og udviklende liv, melder sig en række spørgsmål, der kræver seriøse svar.

For eksempel:

Hvorfor forbyder man brug af tusind år gamle lægemidler fra både øst og vest, urter, planter, mineraler, vitaminer samt metoder og indsigter, der ser mennesket som en helhed, hvis helbredende effekt for længst er bevist, og hvormed man kunne spare milliarder af kroner i sundhedsvæsenet; mens man fremmer en medicinalindustri, hvis erklærede første prioritet er profit, og derfor kun er interesseret i at fremstille symptomdæmpende medicin, som blot skaber endnu flere syge mennesker, og som oftest slår dem ihjel?

Hvorfor accepterer vi, at læger og videnskabsmænd kan købes af medicinalindustrien til at forsvare dens fortsatte uetiske fremfærd?

Hvorfor fastholder man et industrialiseret landbrug og en ditto fødevareproduktion, hvor millioner af dyr må gennemgå ufattelige lidelser for at ende som tvivlsom og sundhedsskadelig føde for os; hvor miljø, klima og drikkevand ødelægges; hvor der udvikles smittefarlige resistente bakterier, der er dødsensfarlige for mennesker, samtidig med at samfundsøkonomien undermineres, og situationen i den tredje verden forværres?

For eksempel er landbrugets tungmetalforgiftning, med kobber som en af hovedsynderne, skyld i demens, altzheimer, nedsat sædkvalitet, deforme kønsorganer hos børn, i en sådan grad, at der nærmest er tale om en forbrydelse mod menneskeheden.

Hvorfor accepterer vi, at politikere og forskere fortsat holder hånden over et sådant vanvid?

Hvorfor accepterer vi, at vores børn udsættes for personlighedsforstyrrende påvirkninger fra teknologier, hvis sygdomsfremkaldende virkninger for længst er bevist? Også her må børn lide under tungmetalforgiftning, der stammer fra plastlegetøj etc.

Hvorfor accepterer vi, at det er lovligt at fylde fødevarer med gift og sygdomsfremkaldende stoffer? Gift, som det oven i købet er lovligt at maskere bag en række E-nummer-betegnelser, så ingen har mulighed for at se, hvad de i virkeligheden dækker over?

Hvorfor accepterer vi, at det er lovligt at tjene penge på andre menneskers lidelser og ulykke?

Hvorfor accepterer vi, at det er lovligt at skabe formuer ved at flytte tal rundt fra en konto til en anden, uden at man af den grund har bidraget med andet end økonomisk spekulation, der for det meste blot understøtter et system, som opretholder samtlige af de ovenfor beskrevne problemer?

Hvorfor accepterer vi, at vores skolesystem reduceres til en pølsefabrik, hvor alle de kreative og udviklingsvigtige fag som kunst, musik og spiritualitet tilsidesættes, fag, som vi ved giver den bedste forudsætning for, at børnene udvikler sig, lære at udtrykke sig, og indlærer alle de andre fag meget bedre og hurtigere?

Hvorfor accepterer vi et system, der prioriterer det fragmenterede og fremmegjorte? Et system, der nægter at se mennesket som et helt væsen, og tilværelsen som et sammenhængende og meningsfuldt hele?

Hvorfor accepterer vi kortsigtede løsninger, der for at spare penge, beskærer alt det, der på længere sigt kunne skabe meningsfyldte arbejdsopgaver og en sand og sund økonomi?

Hvorfor accepterer vi at lade os regere af mennesker, der mener, at der ikke er nok af noget som helst til alle, når vi ved, at man med simple midler kunne afhjælpe al sult i verden.

Hvorfor accepterer vi, at viden og indsigt i alle disse forhold holdes hemmelige for den brede offentlighed?

SVAR:

Alt dette er udelukkende muligt, fordi mennesket har glemt og fortrængt, hvem det i virkeligheden er. Alt dette er muligt, fordi mennesket udelukkende identificerer sig med sin fysiske krop, og har begrænset formålet med livet til at dreje sig om, hvor mange penge, man kan tjene, hvor mange materielle ting, man kan samle sammen, og hvilken social status, man kan fremvise.

Alle menneskets problemer skyldes udelukkende tre ting: UVIDENHED, GRÅDIGHED og FRYGT!

Kun optaget af så begrænsede horisonter, fremelskes det såkaldte teknokratiske samfund, med en mennesketype, en slags kommissærer, der nok kan tælle, trække fra og lægge til, og for hvem intelligens er lig med bondesnuhed. Et samfund, hvor den kloge snyder den mindre kloge. Hvor visdom og visioner, der kunne bringe mennesket ud af suppedasen, latterliggøres. Det er en mennesketype, der ønsker at alt og alle skal gøres til firkanter, så man kan stable alt og alle i lige store bunker, og hvor trekanter, cirkler og andre uønskede former, der ikke passer ind, kasseres eller destrueres. I et sådant samfund har man kun øje for økonomisk vækst, mens man fuldstændig tilsidesætter alt det, der kunne bidrage til reel menneskelig vækst.

En sådan mennesketype kan ikke se længere end til sin egen næsetip, og vælger politikere, der ligesom én selv, ikke ejer skyggen af fantasi. Og mennesker uden fantasi, kan ikke forestille sig at der kunne eksistere andre, der besad denne evne til at kunne nære virkelige visioner.

Et sådan samfunds politikere udvikler deres eget sprog. Et sprog, hvor for eksempel pensionister bliver til ældrebyrde, borgere til forbrugere, dyr til produktionsenheder, plantegift til plantebeskyttelse, hospitaler til sygehuse osv. osv.

Det teknokratiske menneske vil temmelig sikkert afvise dette brev med dets svar på nogle af de spørgsmål, der stilles, med henvisning til at de problemer, menneskeheden står midt i, er langt mere komplicerede end som så. For det er netop gennem det komplicerede, at man i det teknokratiske samfund kan opretholde den ønskede orden. Enhver, der vil komplicere det enkle, har endnu ikke forstået, at der findes et grundlæggende og fuldstændig anderledes menneskesyn.

Når man vender dette nye og etisk orienterede menneskesyn ryggen, får man et samfund som det, vi har i dag, der bygger på en næsten sygelig og ensidig optagethed af penge og magt.
Og historien taler sig eget tydelige sprog: Enhver, der ønsker magt, ender ALTID med at miste magten over sig selv.

ER DET VIRKELIG DET VI VIL?
VIL VI VIRKELIG LADE OS NØJE MED SÅ LIDT?

NEJ, – kan jeg høre dig sige.
Men hvad gør vi ved det?

Først:

Vi lever endnu i en tid, hvor det stadig er muligt at slukke for tv’et og computeren. Sådan skal vi ikke regne med at det vil blive ved med at være. I en ikke fjern fremtid vil vi ikke kunne slukke for noget som helst, fordi nogen ønsker, at vi skal kunne manipuleres døgnet rundt. Brug computeren til at holde kontakt til ligesindede og til at rundsende det gode budskab, at vi kan forandre vores nuværende situation. Husk, at der lige nu findes kræfter, der arbejder på at få fuld kontrol over internettet sådan, at også det kan kontrolleres.

Hvis du ser på de problemer, der er nævnt her over, og virkelig tænker efter, så må du indrømme, at det i grunden er utroligt at det er muligt, ja, at det i det hele taget er tilladt i et samfund, hvor man anser sig selv for at være avancerede og oplyste. Men det er det. Og den eneste grund til at vi ikke reagerer er, at vi stille og roligt er blevet manipulerede og hjernevaskede til at acceptere, at det kun er sådan tingene kan være.

Derfor:

Sluk for tv’et. Bare engang i mellem.
Gør oprør. Nægt at lade dig manipulere.
Giv din stemme til kende.
Lad være med at købe mere, end du virkelig har brug for.
Køb så vidt muligt økologisk.
Undlad at købe og læse aviser.
Find evt. netaviser, der er mere i overensstemmelse med det, du mener er sandt.
Skab din egen virkelighed, og gerne sammen med ligesindede.
Stol på dine egne erfaringer, og ikke mindst din indre stemme.

Forestil dig, at mennesket er et udødeligt væsen. Tænk, hvis det er sandt, at mennesket i virkeligheden er åndelige individer, der har haft mange liv før dette, og at døden ikke er afslutningen, men blot en overgang til et fortsat liv på et andet plan.
Forestil dig, at mennesket indeholder kræfter, som det i sin nuværende tilstand ikke kan fatte, og at dets lykke i højere grad er et indre forehavende, end en ydre stræben efter ligegyldigheder og gods og guld.

HVORDAN KAN JEG VIDE DET? spørger du.

Fordi tusindvis af mennesker, har erfaret det. Fordi tusindvis af mennesker, ved et utal af lejligheder i vågen tilstand, og hver eneste nat, bevidst forlader kroppen og betræder andre bevidsthedsplaner. Fordi tusindvis af mennesker har erfaret, at mennesket er blevet givet nogle muligheder, som får jordisk gods og guld og status til at tage sig ud som en stinkende mødding og den mest dødbringende form for spild af tid, du kan forestille dig.

Fordi vi ER evige væsener med et højere formål. Det kan læses i alle verdens ældste og største spirituelle traditioners skrifter. Skrifter, hvis indhold man i årtusinder har forsøgt at undertrykke, og derfor længe kun var tilgængelige for de udvalgte få, men som nu er tilgængelige for alle og frit kan downloades på internettet. Endnu da!

Ikke religion, men spiritualitet.

De fleste af verdens religioner har en stor andel og skyld i, at menneskets udvikling er blevet så afsporet som den er. Netop derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at der til alle tider, har ligget en skatkiste af spirituel visdom og ventet på, at mennesket skulle finde den, en spirituel visdom, befriet for begrænsende dogmer, og som blot venter på, at vi begynder at efterleve den.

Hvis vi, som kalder os kristne, bare ville forstå at der findes en anden Yeshua, end den Jesus, som kirken har skabt, så ville vi forstå sandheden om os selv, og straks stoppe det vanvid, vi har tilladt at løbe af med os. Som det er nu, er vi i færd med at ødelægge os selv og vor klode, og det med en hastighed, der er mere end alarmerende. Og lige nu er det faktisk svært at afgøre hvad der værst: misbruget eller den tavshed, hvormed det bliver mødt?

Men, – kan jeg høre dig sige – hvis der findes en Gud, hvorfor tillader han så al den krig og lidelse, som lige nu fylder verden?

Mennesket har fået en dåbsgave: den fri vilje. Derfor er al lidelse, krig, sult og sygdom, det kontante resultat af alle menneskets egne dispositioner. Glem Gud i denne sammenhæng. Det er ikke ham, men OS, der står bag elendigheden.

For der findes en universel lov, og ifølge den, vender alt tilbage til sit udgangspunkt. Ja, selv kvantefysikerne har måttet anerkende dette. Det vil sige, at alt, hvad vi som mennesker sender ud, ALTID, på et eller andet tidspunkt, vender tilbage til os.

Hver gang den kloge snyder den mindre kloge, formørkes verden med endnu en tung tankeform, der blot akkumulerer endnu mere angst, frygt og lidelse. Og den kloge, der netop har snydt den mindre kloge, føler sig måske nok som vinderen, der hyldes af ligesindede, opnår høj social status og forgyldes derved. Men på et eller andet tidspunkt bliver han selv snydt, eller ramt af noget ubehageligt, som han desværre ikke forstår er resultatet af hans egne handlinger. I stedet anklager han andre for sin ulykke, og forlanger måske oven i købet erstatning for sine tab og de lidelser han gennemgår.

Når mennesket frigør sig fra slaveriet, vil det opdage, at det besidder evner, det knapt turde drømme om. Det vil indse, at ingen har ret til at berige sig på andres bekostning, ja, at den blotte tanke om noget sådant ligefrem er ubehagelig.

Træd frem og vis hvem du virkelig er. Læg slavetilværelsen bag dig, rejs dig og vær dig selv bekendt. Arbejd for at oplyse verden. Den tid er forbi, hvor vi skal forholde os tavse, bare fordi vi ikke kan eller ønsker at tage del i rotteræset. Inderst inde er vi alle i samme båd. Vi er familie. Vi er brødre og søstre. Ingen er mere eller mindre. Alle er vi ÈT. Og vi er her for at fremme sand menneskelig udvikling, i kærlighed, frihed og visdom.

Husk: Alt vender tilbage til sit udgangspunkt. Dine tanker, ord og handlinger vender tilbage til dig, ligesom du altid vender tilbage til dit guddommelige udgangspunkt. Og der kan vi ikke gemme os mere. Der vil det være synligt for enhver, hvem vi i virkeligheden er og hvordan vi forvaltede vore muligheder.
Vi er frie, guddommelige og oplyste væsener. Er det så ikke på tide, at vi nu forsøger at leve som sådanne?