Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 4. maj 2021

Der er for mig slet ingen tvivl om, at den feminine kraft er fremtiden. En fremtid, som starter her og nu, hvis vi vil det. Dette må nødvendigvis medføre en gennemgående transformation af alt det, vi hidtil har forstået som feminisme i gængs forstand. Maskulin og feminin har selvfølgelig med mand og kvinde at gøre, men ikke sådan, som vi almindeligvis differentierer mellem de to. Både mænd og kvinder indeholder hver især et maskulint og feminint potentiale, som skal udfoldes, hvis vi skal løse de problemer, vi befinder os i netop nu.
En række danske kvinder har i den forbindelse, hver på deres måde, skrevet bøger med erfaringer om netop denne transformation.

Kristina Trolle har skrevet to bøger, der hver for sig tager sigte på denne transformation. Det er bøgerne ‘Silikonesjæl’ og ‘Vægtløs’. Kristinas sigte er især opgøret med kvinders generelle opfattelse af sig selv som objekt i stedet for subjekt. Til dette søger hun, gennem ritualer og yoga, at by-passe disse kønsrelaterede dogmer, der i sidste ende vil belønne den tålmodige udøver med en ny frihed, hvori det feminine vil finde nye sider af sig selv.

Monika Norah Sommer har begået en kraftfuld lille bog, ‘Den feminine revolution – Vejen til den indre heks’, der beretter om hekseprocessernes betydning for det feminines udvikling. Monika mener, ligesom jeg også gør det, at disse processer ikke blot er historiske hændelser, der engang fandt sted, men at disse stadig er end del af samfundets DNA, når det kommer til forståelsen af, hvad det feminine i virkeligheden er. I bogen giver hun eksempler på, hvordan det er muligt frigøre sig for dette åg, der er givet videre i arv, fra generation til generation.

Jane Mejlhede har skrevet en forunderlig bog, ‘Min sjæl ved – afslutninger, begyndelser og mellemlandinger’. Den består af en samling poetiske beretninger, eventyrlige fortællinger og personlige skildringer om transformation. Bogen er et spejl på de tanker og tilstande, man kan opleve, når verden forandrer sig drastisk, enten som følge af ydre omstændigheder eller drevet af indre valg. ‘Min sjæl’ inviterer til refleksion, genkendelse, eftertanke, inspiration og mest af alt til håb.

Birgitte Baadegaard bidrager med sin generøse bog ‘ManiFEST for kvinder’. På den ene side er bogen en opfordring til at starte den næste bølge i kvindebevægelsen, som er feminin i sin essens, som insisterer på at være lige med mænd – ikke ens, som er uden vrede og kamp, men til gengæld fuld af håb og kærlighed. Bogen er en vækkelse af spiritualitet, hjerte og sjæl. Bogen har et anstrøg af noget universelt, som rækker langt ud over det individuelle, en appel, der taler til et hvert menneskes højere Selv i både mænd og kvinder. Derfor er det en vigtig bog.

Kristine Gade Hansen står bag bogen ‘Hemmelighedernes hemmelighed’ – om tiden og sjælens udefinerbare grænser. Det er en bog, som beskriver forfatterens egen vej fra søgende menneske til en form for forklarelse, der ikke alene giver sig til udtryk i ord, men også i forfatterens egne kunstværker, som besidder en egen, unik styrke. Kristine nedstammer fra en familie af kvinder med healende egenskaber, hvilket kommer til udtryk som en rød tråd, der løber gennem bogen og binder den sammen til en helhed. Bogen er en magisk rejse frem mod forklarelse.

Jeg anbefaler hermed på det varmeste de omtalte seks bøger. Der vil følge flere anmeldelser i denne serie af bøger om den feminine kraft.

Kærlig hilsen
Lars