Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 25. august 2010

2012 er en begivenhed jeg tit bliver spurgt om. Går Jorden under? Holder tiden op med at eksistere, som Mayaerne har forudsagt?

Mit svar har jeg allerede været inde på i min artikel Fremskyndelsen.

Det handler først og fremmest om et bevidsthedsskifte på et energetisk plan, der vil blive tydelig for alle, der har øjne at se med og ører at høre med. Men først og fremmest som en proces på det indre plan, men som også vil kunne mærkes på det ydre. Det sidste er i høj grad afhængig af, hvordan vi som mennesker forholder os til de muligheder, der bliver givet os.

Dommedag på et fysisisk plan? Det tror jeg ikke på, men hvis det skulle være, burde det ikke være altafgørende for andet end det fysiske, da vi jo er evige, åndelige væsener.

For mig er der ingen tvivl om, at det, der kaldes Fremskyndelsen allerede trådte i kraft i 1990erne. Det betyder at vores fornemmelse af tid hastigt er under forandring, fordi tiden, som vi kender den, på mange måder altid har været og er en illusion. En illusion vi har haft brug for, for at kunne gøre det, vi nu én gang skulle gøre og udrette her på Jorden.

Men nu er der lagt op til et bevidsthedsskifte, og det er i virkeligheden det, 2012 handler om.

Jeg ser Fremskyndelsen som en bevidsthedsmæssig og energetisk flaskehals, hvor rigtig mange mennesker skal igennem, og det er den overgang, der kan blive svær, fordi den på et energetisk plan vil appellere til de laveste, men heldigvis også de højere sider af menneskets formåen. Mange, og desværre alt for mange vil, som altid, bare forsøge at hytte sit eget skind, mens andre vil træde til side og lade andre komme først, eller på anden måde være hjælpere for helhedens skyld istedet for at pleje egne snævre interesser. (Deraf Yeshuas ord: De første skal blive de sidste.)

Jeg mener heller ikke der er nogen tvivl om, at det forestående bevidsthedsskifte vil være af en sådan karat, at alt, og her mener jeg ALT, hvad vi indtil nu har taget for givet, og alle de forestillinger, vi har gjort os, både fysisk, kvantefysisk og metafysisk, spirituelt og religiøst, vil miste værdi og hurtigt begynde en proces frem mod opløsning.

Vi vil ikke kunne forestille os, hvad det vil sige, når sløret falder, og en ny dimension tilføjes. Et sådant skifte vil simpelthen vende op og ned på alt. Så hvis ikke man er villig til at sige farvel til gamle opfatelser og forestillinger, bliver det en svær og måske umulig overgang. Mange vil blive hængende i gamle møsntre og opfattelser, og de sidste, der vil opdage, at skibet er sejlet, er desværre mange af de mennesker, vi har sat til at administrerer regeringerne.

Derfor vil der fortsat, efter 2012, bestå store tunge, kollektive energiformer, der bevidst og ubevidst, vil forsøge at bremse det skifte, som er uundgåeligt.

På både det ydre og det indre plan vil bevidsthedsforvandlingen indebærer et polskifte. Feminin og maskulin må forenes, og vi vil hver især begynde at opleve den isogyne mulighed udfolde sig i takt med at vores evne til at kunne omstille os, skærpes. (Se min artikel Den Sande Mester)

Bevægelighed bliver og er allerede nu et vigtigt nøgleord. Empati og nærvær er andre nøgleord, som nu må stå deres prøve. Alt det, vi i det såkaldte spirituelle miljø har læst om og dyrket, vil opløses. Vores hierakiske tankegang vil kollapse. Vores opfattelse af stort set alting, må tages op til revision. Begreber vi før har været vant til at se og opfatte som modsætninger, vil kunne rummes i ét enkelt begreb, nøjagtig som man har gjort i årtusinder i det aramæiske sprog, Yeshuas tungemål og tankegang, som indeholder en psykologi, der netop er i stand til at rumme alt, fordi denne psykologi forstår, at alt er forbundet og i virkeligheden er ét. (Se min bog Det Aramæiske Mysterium).

Men vores evne til at sanse helhed, at være tilstede og nærværende, at være indfølende, og at handle derefter, bliver, som jeg ser det, det, der skal bære os igennem. At skabe overensstemmelse mellem tanke, følelse, ord og handling, vil være en af de udfordringer vi skal mestre, for, på en sandfærdig måde at kunne leve op til dem, det helt fra begyndelsen af, har været meningen vi skulle være.

Alt, hvad der ikke er sandt, må falde. Så vi får sikkert alle sammen nok at se.

2010 og bevidsthedsskiftet bliver på alle måder en kærkommen mulighed for at tage et stort skridt i retning af HJEM.

Se også Frejas Spådom, som er omtalt i en tidligere artikel, og som udkommer medio september.

Men meget mere om det i min nye bog.