Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 16. september 2015

Det er denne side af Jesus-skikkelsen, der har optaget mig mest igennem et helt livs spirituelle og åndsvidenskabelige studier og erfaringer. Der er skrevet en nærmest uoverskueligt mængde bøger om emnet, men desværre også en del som, efter min mening, er udtryk for astrale projektioner og vildfarelser. Jeg ønsker imidlertid ikke at dømme nogen, for jeg kender udmærket fra min egen vej, hvor let det er at blive revet med af åndelige, eller det, som man opfatter som værende åndelige oplevelser. Har man haft en impulsiv åbenbaring, kan det være svært at håndtere. Når jeg således, retrospektivt, ser på mit eget forløb, er det dog tydeligt, at spirituelle oplevelser og åbenbaringer har det bedst med ikke at blive talt ihjel. De bør have tid til at lagres, og først over tid ser man, hvori i deres egentlige essens består.

I Det Gamle Testamente finder man en del profetier, der vedrører en kommende Messias. Denne Messias har i den jødiske tradition to opgaver: dels som verdslig konge, samt som religiøs leder. Men, Essæernes samfund, som havde universiteter rundt om i Mellemøsten, i Damaskus i Assyrien, på Karmel-bjerget og ved Det Døde Hav i Israel, i Heliopolis og ved Mareotis Søen i Ægypten, havde større forventninger til deres Messias. Messias var for dem en Avatar i en lang række af Avatarer, altså en Guds søn, der med mellemrum inkarnerer på Jorden, når mennesket har mistet troen på dets højere bestemmelse og formål.

En af de skrifter, der fandtes i flest kopier ved Essæernes universitet ved Det Døde Hav i 1947, var Enoks Bog. Denne bog var også meget brugt blandt de første kristne, hvoraf en stor del var jøder, men blev af grunde, som ikke kendes, vraget da man skulle sammensætte Biblen. I næsten to årtusinder har kun få haft kendskab til bogens eksistens. Enoks Bog indeholder beskrivelser af Enoks visioner på de højeste bevidsthedsplaner, visioner, som kommer i stand med engles mellemkomst. Det er ligeledes i Enoks Bog, at englehierakierne for første gang beskrives og navngives sådan, som vi kender dem i dag.

Enok beskriver, hvordan han af ærkeengle blev ført op på bevidsthedsplaner før Skabelsen:

‘Og jeg spurgte englen, som førte mig og viste alt det skjulte vedrørende Menneskesønnen, hvem han var og hvorfor han var hos Den Gamle af Dage? Og englen svarede: ’Dette er Menneskesønnen, som er retfærdigheden og hos hvem retfærdigheden hviler, og som skal åbenbare al skjult viden, fordi Åndernes Herre har udvalgt ham, og hans lod har sejret foran Åndernes Herre ved retfærd til evig tid’.’

Et andet sted i Enoks Bog kan man læse: ‘Og i den time blev denne Menneskesøn nævnt for Åndernes Herre og hans navn for Den Gamle af Dage. Før solen og stjernerne blev dannet, blev hans navn nævnt for Åndernes Herre. Han skal være en stav for de retfærdige, at de kan støtte sig til den og ikke falde, og han skal være et lys for alverdens folkeslag og et håb for de bedrøvede i hjertet. Og alle Jordens beboere skal falde ned og tilbede foran ham, og de skal love og prise og lovsynge Åndernes Herre. Derfor blev han udvalgt og skjult foran ham, før verden blev skabt og til evig tid’.

I Daniels Bog, fra Det Gamle Testamente kan man læse: ‘I min natlige vision så jeg for mig en, der lignede Menneskesønnen, komme på himlens skyer. Han søgte Den Gamle af Dage, og blev ledt frem for Ham. Her blev han givet autoritet, ære og herredømme; alle folkeslag, nationer og alle mennesker, tilbad ham. Hans herredømme er for evigt, det vil aldrig forgå, og hans rige kan ikke ødelægges’.

I det Gamle Testamente findes der en del profetier om Menneskesønnen, den kommende Messias, og i Essajas Bog kan man ligefrem finde en nærmest eksakt drejebog over de hændelser, der flere hundreder år senere bliver Yeshuas skæbne.

I de seneste 80 år har rabbinere, som udover deres religiøse baggrund og indsigt, anses for at være blandt verdens førende matematikere, fundet skjulte koder i Gamle Testamente, koder, der afslører forbavsende forudsigelser. En af de mest chokkerende opdagelser for disse rabbinere var, da Yacov Rambsel, i Esajas Bog kapitel 53 og 54, som profeterer om den kommende Messias, fandt en skjult tekst, der siger: Mit navn er Yeshua. Ja, alle steder i Gamle Testamente, hvor der tales om Messias, kan man, skjult i kode, finde en bagvedliggende tekst, der nævner Yeshua ved navn. Disse koder er i dag kun tilgængelige via avancerede computerprogrammer. Fundet af disse koder efterlader derfor spørgsmålet: Hvem har, for årtusinder år siden, været i stand til at implementere disse i ordinærteksten, og dette, må vi formode, uden brug af computere?

I Paulusbrevene får vi at vide, at Yeshua for evigt er af Melchizedeks Orden. Denne orden henviser til den række af inkarnationer, som Yeshua måtte gennemgå, inden han kunne tage den store indvielse som Messias. Yeshua er simpelthen den Menneskesøn, som både Enok og Daniel så i deres visioner, få foretræde for Åndernes Herre, fordi han var den udvalgte, den først fødte sjæl.

Her følger inkarnationsrækken (Melchizedeks Orden), verficeret af flere seere, bl.a. Edgar Cayce:

IAO (Jeg Er Alfa og Omega) Den første identitet.

AMILIUS (Åndeligt væsen på Atlantis)

ADAM (Blod/Jord, Det første menneske)

SHEM (1. Mosebog)

ENOK (1. Mosebog)

HERMES (Hermesbøgerne)

MELCHIZEDEK (1. Mosebog)

YOSEF (1. Mosebog)

ELISHA (2. Kongebog)

JOSHUA (Tallenes og Krønikkernes Bog)

ASAPH (1. Krønnikebog)

ZARATHUSTRA (Avesta)

YESHUA (Ny Testamente, Nag Hamadi skrifterne)

Beslægtede Avaterer: KRISHNA, LAO TZU, BUDDHA, der udgår fra samme kilde.