Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 10. april 2019

Da Hitler indtog Danmark i 1940, blev Danmark hurtigt døbt ’Flødeskumsfronten’. I dag er det ikke en krigsførende nation, der indtager Danmark, men specielt to store industrier, der uden modstand, ruller deres produkter ind over den danske grænse.
Den allestedsnærværende lobbyisme fra medicinalvareindustrien og telekommunikationsindustrien er – sammen med politikernes manglende vilje til at gøre noget ved problemet – demokratiets fjende nummer et. Og når den samme industri gør forskere og videnskab afhængige af forskningsmidler, og medierne afhængige af reklamepenge, så har vi en cocktail, der er direkte giftig for demokratiet.
Som Mark Twain sagde: ‘Det er let at snyde nogen, men straks sværere at overbevise nogen om at de er blevet snydt’. Men vi er blevet snydt! Og når politikere og medier vender ryggen til, har vi mere end nogensinde før brug for aktivister.

Skødehunde

Hvad er det for aktivister? Det er ganske almindelige mennesker, der hver på deres måde forsøger at afdække de skjulte årsager til samfundets problemer, og bringe dem frem i lyset. De bruger de sociale medier til at udbrede deres informationer, og dem jeg kender, forsøger efter bedste evne at gøre dét, som i virkeligheden er mediernes job. Medierne, som burde være borgernes vagthunde, men som p.t. tager til takke med at være skødehunde for industrien. Det triste resultat er, at det er mediernes tavshed, der i sidste ende baner vej for populister som Donald Trump.

Aktivister

Problemet bliver ikke mindre, når man som aktivist forsøger at finde svar, der er mere troværdige, end dem, borgerne alt for ofte spises af med. For man finder hurtigt ud af, at ingen medier ønsker at trykke dine artikler, og i værste falde vendes aktivistens informationer imod vedkommende selv. Små aktivister er lette at skyde ned. Aktivister har ikke ligesom de store nyhedsredaktioner, redaktionelle resurser og penge til rådighed. Små aktivister arbejder pro bono, og mange har jobs at passe ved siden af. Aktivister laver fejl, men de forholder sig ikke passive. På den måde er de vor tids frihedskæmpere.

Normalt beskæftiger jeg mig med åndsvidenskab, teologi og spiritualitet. Det synes jeg er en hel del mere spændende, end at skulle tale for døve øren om de samfundsproblemer, vi står midt i. Åndsvidenskab handler om menneskets iboende kvaliteter og uendelige muligheder, der hverken har brug for primitiv 5G-teknologi, giftig medicin eller kontrolfikserede politikere. Men når bedraget, grådigheden, kynismen, manipulationerne og angrebene på demokratiet bliver så tydelige, som nu, så må man reagere.

Hvad vil vi?

Vi borgere er nødt til at stille os selv spørgsmålet, hvad er vigtigst: kurserne på Mærsk-aktierne, Maddysten, I Hus til Halsen, Netflix eller vores børn og børnebørns fremtid?
Hvad er det for værdier, vi ønsker at bygge samfundet på?’Paradigmeskifte’, råber statsminister Lars Løkke Rasmussen. Men ord er taknemmelige, og enhver kan sige hvad som helst, så længe det holder sig inden for rammerne af den almindelige opfattelse af, at vi her i demokratiske Danmark jo har det godt.
Men har demokratiet det så godt, som vi tror?

Det store bedrag

I 2017 indførtes Offentlighedsloven, som i virkeligheden burde hedde ‘Mørklægningsloven’, og fornylig indførtes Påvirkningsloven, som kan give op til 12 års fængsel til den, der offentligt videregiver informationer, der skønnes at kunne stamme fra en fjendtlig statsmagt. Men hvem er det lige, der skal skønne dette?
Mange danskere er slet ikke klar over, at denne lov er indført, ligesom de fleste ikke er klar over, hvad 5G-teknologien er for noget, eller hvad den eventuelt medfører. Forhandlingerne om 5G-teknologi er foregået bag lukkede døre, og regeringen har netop solgt rettighederne til 5G-net til TDC, trods utallige advarsler fra diverse forskere om, at teknologien er livsfarlig. Regeringen og med den Sundhedsstyrelsen, har i stedet sat deres lid til én enkelt dansk statistiker, dr. med. Christoffer Johansens industribetalte Kohorte-studie af mobilabonnementer, uantastet at denne ikke anses for at være kompetent nok til at blive taget seriøs af IARC (International Agency for Research on Cancer), – det lægefaglige rådgivende organ for WHO, der allerede i 2011 kom frem til, at radiofrekvent stråling udgør en kræftrisiko.

Sundhedsstyrelsens vildledning

Et andet organ, der har påvirket beslutningstagerne, er den private lobbyforening, ICNIRP (International Commission for Electromagnetic Safety), der sponsoreres af el-og mobilindustrien, samt har tætte forbindelser til det militærindustrielle kompleks.
Det er derfor en grov misinformation af Folketinget og en tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet, når Sundhedsstyrelsen i overensstemmelse med ICNIRP påstår, at ’der ingen sammenhæng er mellem udsættelse af radiofrekvente felter og udvikling af kræft’.
Dette betyder, at danske babyer, vuggestuebørn, børnehavebørn og skolebørn må bestråles med 10 gange så høje RFR-intensiteter som Frankrigs, Israels, Brasiliens og Cypriotiske børn, samt Ruslands, Italiens, Kinas og Indiens befolkninger. Det skal tilføjes, at siden publiceringen af rapporten til Folketinget i 2014, har endnu flere lande vedtaget udvidede beskyttelsesforanstaltninger for befolkningerne. Bare ikke Danmark.

Grænseværdiernes himmelflugt

En samlet presse har mere eller mindre ageret mikrofonholdere for Klima- og Energiminister Lars Christian Lilleholt og Sundhedsstyrelsens mantra, at ’5G er ganske ufarlig’. Man henholder sig til, at strålingsniveauet holder sig indenfor grænseværdierne. Man glemmer blot at oplyse, at vi i Danmark har den næsthøjeste grænseværdi i verden, kun overgået af USA.
I Israel, hvor 4G og 5G teknologien er en allestedsnærværende del af landets beredskab, er telekommunikation, wi-fi og bluetooth nu forbudt i vuggestuer, børnehaver og skoler, mens en del andre lande er i færd med at indføre restriktioner, for at beskytte børn og unge.
Overalt i verden demonstreres der mod teknologien, mens der i Danmark er udelt glæde over, at man er udset til at være forsøgsdyr for en teknologi, der i bedste fald kan kaldes primitiv.

5G er farlig

Al uafhængig forskning fastslår, at 5G er farlig, nøjagtig ligesom de såkaldte smartmeters er det. Men det, der er allermest skræmmende er ikke, om teknologien er kræftfremkaldende, men at demokratiet fuldstændig tilsidesættes i begejstringen for at få den indført, uden at befolkningen er blevet hørt eller informeret.

Dødbringende medicin

Det samme problem gør sig gældende i forhold til visse vacciner. Nej, jeg er ikke vaccinemodstander, men jeg forholder mig kritisk til vacciner og den måde medicinalindustrien, Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen agerer på. Som en af mine jødiske venner siger, man er heller ikke antisemit, fordi man anklager en jøde, der har ovetrådt loven. Og store dele af medicinalvareindustrien overtræder loven. Læs blot professor Peter Gøtzsches provokerende bog ‘Dødbringende medicin og organiseret kriminalitet’. Bogen afstedkom stor debat, da den udkom, men den udstiller et sygt system, som trænger til et gevaldigt eftersyn. Gøtzsche har siden måttet betale den ultimative pris for sin ærlighed, hvilket igen fortæller, hvad man risikerer, når man er oppe mod store økonomiske kræfter.

5G burde være en del af klimadebatten

En anden bog er ‘Mørkelægningen af mobilstrålingens konsekvenser’ af cand. Psych. Eva Theilgaard Jacobsen. Den er super-aktuel i disse 5G-tider, og som læser får man at vide, hvad det er for et svindelnummer, man forsøger at gennemføre hen over hovederne på os, og hvilke tragiske konsekvenser det har for os alle. Nøjagtig ligesom tvangsindførelsen af de såkaldte smart-metre, eller fjernaflæste el- og vandmålere. Husk, at den trådløse teknologi ikke kun rammer dig og dine børn, men også dyrene, insekterne og naturen, og derfor burde være en vigtig del af klimadebatten.

Syg kultur

Den sidste af de tre bøger, jeg foreslår enhver demokratisk indstillet borger at læse, er historiker Jesper Tynells ‘Mørkelygten’. En bog, som fortjent har modtaget priser og fået fantastiske anmeldelser. Den handler om, hvordan skiftende regeringer misbruger embedsmandsværket til at manipulere og vildlede Folketinget, pressen og befolkningen. Det er rystende læsning, der vidner om en syg kultur, der er på grænsen til det forbryderiske.

Det frie marked og den totale kontrol

Den sørgelige nyhed er, at ingen af disse veldokumenterede bøger tilsyneladende har forårsaget nogen forandring.
Det er stadig industriel lobbyisme, uhæderlighed, grådighed, kynisme, økonomiske interesser, kontrol og magt, der styrer en stor del af industrien, politikerne, samt diverse forskere og styrelser. Det er jo interessant, at tidligere statsminister, Anders Fogh Rasmussen, i sin tid, i liberalismens navn krævede en minimalstat indført. Det har medført, at industrien har fået frie tøjler, mens borgerne kontrolleres helt ud i det sygelige. Det ses tydeligst i sundheds- og skolevæsenet, hvor personalet har fået nok, og nu søger andre steder hen.
Derfor er det værd at huske, at mennesker, der ønsker magt og kontrol over andre, som regel ender med at miste magten og kontrollen over sig selv.

Én jounalist

Jeg er kun stødt på én journalist, David Wedege fra Tabt Tråd, der i forbindelse med 5G-sagen, har gjort sig den ulejlighed at søge aktindsigt i Energistyrelsens kommunikation, og i en artikel, som ingen medier ønsker at trykke, afslører det, som enhver journalist, der havde haft viljen og modet, for længst kunne have bragt frem i lyset. Læs evt. artiklen her på Facebook. Sagen indeholder al den manipulation og vildledning, som de tre ovenfor omtalte bøger beskriver.

Sandheden, demokratiet og børnene

Men, som filosoffen Arthur Schopenhauer sagde: ‘Alle sandheder gennemgår tre stadier: Først bliver de latterliggjorte. Bagefter bliver de voldsomt modarbejdede. Til sidst bliver de accepteret som indlysende’. Lad os håbe at sandheden snart kommer for en dag – om ikke andet for demokratiets, vore børn og børnebørns skyld.

Kilder

Christoffer Johansen (overlæge, statistiker):

Kritik af den danske kohorte af CJ (statistik sammenkøring) fra 2006:

ICNIRP & WHO EMF Project:

Grænseværdier: