Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 31. juli 2020

ADVARSEL: Inden du læser videre, skal du være opmærksom på, at artiklen her omhandler emner, som det praktisk talt er forbudt at tale offentligt om her i Danmark. Det skal forstås således, at den, der alligevel vover at gøre det, helt sikkert vil blive sat i bås med de mest uhyrlige konspirationer, vil blive latterliggjort og angrebet. Jeg forsøger dog, på trods af dette, at finde et klart signal i al den støj, der efterhånden hersker overalt. Spørgsmålet er, om demokratiet her i landet blot er en fortælling, vi elsker at viderebringe, men som ikke længere er i funktion?

Jeg har, så godt som det lader sig gøre, forsøgt at underbygge artiklens indhold med dokumentation. Desværre er megen vigtig dokumentation blevet fjernet fra nettet, siden jeg første gang stiftede bekendtskab med den.

Jeg håber, at du vil tjekke de links, der ledsager artiklen, inden at du farer til tasterne. Der er en del dansk dokumentation både fra danske læger og dansk presse.

God fornøjelse.

Der køres i denne tid i visse medier en hetzlignende kritik af såkaldt alternativ behandling. Senest i Berlinske hvor Hjerteforeningen får på puklen for at have citeret holistiske metoder. Jeg citerer fra Jesper Madsens fine website galilei.dk:

‘Forskeren Hanne Bess Boelsbjergs indlæg til Berlingske er et modsvar på den heftige kritik, og det ligger her. Hun skriver bl.a.:

‘Det er vigtigt at huske på, at lægernes kompetence er at kurere sygdomme, så man forhåbentlig bliver rask. Men det er ikke det samme, som at have eneret på at definere, hvad der er sundt og usundt’ skriver Boelsbjerg.

Men fra kritikernes side fortsættes strategien fra de seneste to år: Med afsæt i nogle få udvalgte sager fra medierne, er det hensigten at stramme op over for alle former for holistisk behandling, der ligger uden for den etablerede lægevidenskab. Kritikerne er dog ikke gået ind i en egentlig videnskabelig diskussion med de fagfolk, der ved noget om komplementær behandling.

Begrebet ‘evidens’ diskuteres ikke, og argumentationen består i stedet af ord som uvidenskabelig / pseudovidenskab / anti-videnskab / voodoo / vås / fup / snake-oil / tandfeer / bullshit, mm.

Der er lagt op til skærpet lovgivning, når Folketinget samles igen. Jeg håber blot, at politikerne vil arbejde ud fra et grundlag, som fagligt set er skærpet, så det indeholder mere end ovenstående retorik.’

Den forbudte Folkemedicin
Som jeg har understreget i en række artikler her på siden, er der kræfter, der vil naturens midler, også kaldet ’Folkemedicinen’, til livs. Naturens planter kan ikke patenteres. Derfor kopierer medicinalindustrien planternes helbredende egenskaber for at kunne patentere den kemiske kopi. Desværre har kopiversionen som regel bivirkninger, der ofte giver anledning til nye lidelser.

Det er lykkedes for medicinalindustriens lobby at påvirke medier og politikere i en sådan grad, at mange naturlægemidler i dag er forbudte. Det drejer sig som regel om de midler, der er allermest effektive og derfor udgør en trussel mod industriens indtjeningsmuligheder.
I min familie har mineralet bor altid været en fast bestanddel af familiens medicinskab. Min morfar kurerede sig selv for grøn stær med borvand. I dag er bor forbudt. Jeg ringede til et apotek i mit lokalområde for at forhøre mig, om dette kunne være rigtigt. Ja, det var det. Derefter spurgte jeg til, om apoteket lå inde med effektive øjendråber. Jo, det gjorde man.
Der blev stille i den anden ende af forbindelsen, da jeg efter at have spurgt, hvad øjenmidlet indeholdt, blev oplyst om at midlet bl.a. indeholdt bor. Altså: Bor kan godt indgå i en blandingsmedicin, der så kan patenteres, og så pludselig være lovlig?
Begrundelsen for at forbyde visse planter eller stoffer er, at de indtaget i store mængder kan være livstruende. Men det gælder også for alkohol, motorolie, salt, hovedpinepiller og stort set alle produkter, de indtages oralt i for store doser.

Vacciner er ikke blot vacciner
På verdensplan piskes der lige nu en stemning op af angst, der efter al sandsynlighed vil diktere, at vi skal bære mundkurv og måske tvangsmedicineres. Der indtjenes ufattelige beløb på salget af vacciner. Nogle af disse vacciner har reddet menneskeliv, mens andre har slået lige så mange mennesker ihjel eller invalideret dem. Som tidligere nævnt har danske forskere med høj integritet påvist, at vacciner fremstillet på levende væv har en lang række positive virkninger, der rækker ud over det, vaccinerne egentlig er rettet mod. Til gengæld ser overlevelses-statistikken for de mennesker, der får indsprøjtet vacciner fremstillet på dødt væv, ikke lovende ud. I en omfattende dansk undersøgelse over 40 år i Guinea Bissau, under ledelse af professor Peter Aabye, viste det sig, at dødeligheden var fem gange højere for de vaccinerede med DTP-Vaccine (difteri, stivkrampe og kighoste) end for ikke-vaccinerede:
https://sciencenews.dk/da/vacciner-paa-flere-punkter-stadig-en-uafklaret-historie
De fleste obligatoriske vacciner, der bruges i dag er, ifølge de oplysninger jeg har, fremstillet på dødt væv:
https://www.youtube.com/watch?v=_d8PNlXHJ48

Ytringsfrihedens og demokratiets endeligt?
Der findes mennesker, som uden blusel dømmer dem, der stiller sig tvivlende overfor medicinalindustriens hensigter. Tvivlerne hænges ud som værende konspirationsteoretikere, der bl.a. mener, at Trump er Messias, at Obama er reptil, og at der findes en elite, der drikker børneblod og lignende. En sådan uhyrlig sammenblanding er en farlig diskurs, der undergraver demokratiet og det oplysningsarbejde, samvittigheden påbyder flere og flere mennesker at udføre. Jo, det kan ikke undgås, at der gøres fejl blandt de borgere, der protesterer. Men det er vigtigt at pointere, at den enkelte borger er ringe stillet overfor storindustrien, der ofte bruger metoder, som får selv den mest indædte konspirationsteoretiker til at lyde som en spejderdreng. Og systemkritikerne har trange kår på de sociale medier, hvor vigtig dokumentation slettes og lukkes ned, lige så hurtigt som de postes, blot fordi der eksisterer økonomiske kræfter, der ikke bryder sig om en del af denne information. På den måde er ytringsfriheden og demokratiet under kraftig angreb. Det besynderlige er, at det åbenbart ikke vækker bekymring hos særlig mange, men af nogle ligefrem hilses velkommen. Det svarer til, at man for at undgå ukrudt, asfalterer hele haven.

Kill Bill
Igennem en årrække har Bill og Melinda Gates støt og roligt udarbejdet et tohovedet projekt, rettet mod den tredje verden. Det ene handler om Gates-Fondens engagement i Monsanto (som bl.a. står bag produktet Round-up) og landbrug i Asien og Afrika:
https://www.theguardian.com/global-development/poverty-matters/2010/sep/29/gates-foundation-gm-monsanto
https://www.youtube.com/watch?v=YA80-j8D05Q
Det andet har med vaccineprogrammer at gøre, også i Asien og Afrika:
https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/controversial-vaccine-studies-why-is-bill-melinda-gates-foundation-under-fire-from-critics-in-india/articleshow/41280050.cms?from=mdr

Bill og Melinda Gates har i lige så mange år været fortalere for, at man bør regulere befolkningsvæksten i verden. Om det er derfor, at man har benyttet vacciner i Afrika, der grundet deres skadelige og livstruende egenskaber er forbudt i USA, kan man kun gisne om. Men en lang række NGO’ere har, i samarbejde med uafhængige forskere, påvist at begge projekter har efterladt sig et spor af død og håbløshed: https://www.youtube.com/watch?v=XcMrHpLd9C4
https://www.youtube.com/watch?v=IenYFO7-QtE
https://www.youtube.com/watch?v=gVyqnJL13XM

Endvidere er det blevet klarlagt at Gates-Fonden har tjent flere penge på engagementerne i Asien og Afrika, end de så storsindet har uddelt:
https://www.youtube.com/watch?v=0nwRpMqHSWg
https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy

Gennem en ensidig PR-kampagne er det lykkedes Gates-Fonden at opbygge et image af godgørenhed, der har gjort Bill til vor tids nye Messias. Grotesk nok mener Bill selv, at hans vacciner har haft en befolkningsregulerende effekt på den tredje verden. Derfor har jeg taget mig den frihed at give ham kælenavnet ‘Kill Bill’, efter filmen af samme navn.

Gates-Fondens engagement starter altid med, at fonden donerer et eller flere hjælpemidler gratis. Derefter lanceres andre ’livsvigtige’ produkter, men som der nu skal betales for. På den måde gældsættes den tredje verden urimeligt. Gates-Fonden har ikke patent på denne procedure. Den udøves i forskelligt omfang af de fleste lande, der yder u-landsstøtte:
https://youtu.be/PfnojfvwY5Q

Den nye ’normal’
Bill har om Corona-krisen udtalt, at intet bliver normalt igen, før vi alle er blevet vaccineret. Med og mod hvad forlyder der intet om. Men jeg vil råde alle til at kræve klar oplysning om, hvad det er man ønsker at indsprøjte i os, inden vi accepterer nogen former for vaccination.
Githa og jeg har flere bekendte og klienter, som efter influenza-vaccine har været syge i månedsvis, nogle af dem i flere år. Vi oplever jævnligt mennesker, der af deres læge bliver opfordret til at lade sig influenza-vaccinere. Men der er heldigvis også læger, der tager afstand fra en sådan procedure.
Man har fx forsøgt at lukke munden på den fremtrædende overlæge Peter Arlien-Søborg på Neurologisk afdeling på Rigshospitalet, fordi han flere gange offentligt har afvist at anbefale influenza-vacciner:
https://www.bt.dk/nyheder/sklerosepatienter-blev-daarligere-af-influenzavaccine
https://journalisten.dk/laeger-uden-ytringsfrihed

Troværdigheden der forsvandt
En ny amerikansk undersøgelse har påvist, at mange læger, der er bestyrelsesmedlemmer eller ledere af sundhedsorganisationer eller ditto myndigheder, modtager store beløb fra medicinalindustrien. Dette er mere eller mindre også gældende i Danmark og i resten af EU. Dette påvirker selvfølgelig disse institutioners troværdighed og integritet og efterlader derfor endnu engang borgerne som de store tabere.

Heldigvis findes der i Danmark en sammenslutning af læger, ’Læger uden sponsor’, der ikke tager imod nogen former for gaver eller gratis rejser fra medicinalindustrien eller fra andre med interesse i lægernes arbejde. Læs her interview med to repræsentanter for foreningen:
https://www.sundoghed.dk/11620/er-din-laege-sponsoreret

Det er de store industriers lobbyisme, der skaber grobund for konspirationsteorier etc. Og det er desværre lykkedes samme lobby, samt visse medier og nogle få meningsdannere, at overbevise os om, at det er kritikerne og ikke industrien, der er noget galt med. Tænk, at vi lever i et land og i en tid, hvor eksperter holder sig tilbage fra at offentliggøre vigtige informationer, af frygt for berufsverbot, latterliggørelse og mobning.

Her i Danmark mangler vi stadig en forklaring på, hvorfor det var nødvendigt at forære vaccineproduktionen i Statens Seruminstitut til en arabisk sheik. Et ’salg’ som Bill Gates også var involveret i:
https://policywatch.dk/nyheder/christiansborg/article12099297.ece

Ligesom at vi mangle forklaring på, hvorfor nogle piger invalideres efter at være blevet vaccineret med Gardasil mod HPV:
https://youtu.be/mbDN5LyI8JQ

BOX 1
Lægemidler er Danmarks største eksportvare. I 2016 eksporterede lægemiddelindustrien for 91,4 mia. kr. og bidrog til 95 % af det samlede overskud på handelsbalancen (https://lif.dk/Fakta/eksport/Sider/default.aspx).
I 2019 rundede Danmarks eksport af lægemidler 127 mia. kr. – det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik (https://www.lif.dk/Nyheder/Sider/Meget-st%C3%A6rk-dansk-l%C3%A6gemiddeleksport-i-2019-.aspx).

BOX 2
Jeg anbefaler bogen ‘Oneness vs The 1% – Shattering Illusions, Seeding Freedom’ af Vandana Shiva.

Beskrivelse:
‘Widespread poverty and malnutrition, an alarming refugee crisis, social unrest, economic polarisation have become our lived reality as the top 1% of the world’s seven-billion-plus population pushes the planet-and all its people-to the social and ecological brink. In Oneness vs. the 1%, Vandana Shiva takes on the Billionaires Club of Gates, Buffett, Zuckerberg and other modern Mughals, whose blindness to the rights of people, and to the destructive impact of their construct of linear progress, have wrought havoc across the world. Their single-minded pursuit of profit has undemocratically enforced uniformity and monoculture, division and separation, monopolies and external control-over finance, food, energy, information, healthcare, and even relationships. Basing her analysis on explosive little-known facts, Shiva exposes the 1%’s model of philanthrocapitalism, which is about deploying unaccountable money to bypass democratic structures, derail diversity, and impose totalitarianism, so that people can reclaim their right to live free; think free; breathe free; eat free.’

BOX 3
Jeg anbefaler på det varmeste bogen ‘The Lost Book of Herbal Remedies – The Healing Power of Plant Medicine’ af Nicole Apelian & Claude Davis, som bør stå i ethvert hjem. Køb den inden den også forbydes.

Tillæg til blogindlægget

Berlingske skriver d. 1. august 2020 meget apropos:

‘Chikane og mobberier holder danskere fra debat på sociale medier:

En stor del af danskerne afholder sig fra at blande sig i debatter, de ellers har lyst til at engagere sig i på de sociale medier. Det fremgår af en undersøgelse for Ytringsfrihedskommissionen, der udkom i april. Heraf fremgår det, at 40 procent af de adspurgte danskere inden for de seneste seks måneder på trods af deres ønske om at blande sig i en debat har afholdt sig fra at ytre sig på de sociale medier. Det er et problem, mener Rune Stubager, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og manden bag undersøgelsen:

»Fra et demokratisk synspunkt kan man sige, at hvis bare én person afholder sig fra at ytre sig, fordi vedkommende er bange for trusler eller repressalier, er det jo i sig selv et demokratisk problem. Og problemet vokser oplagt, jo flere der måtte have det på den måde,« siger Rune Stubager.’

Link:
https://www.berlingske.dk/samfund/myndigheder-afviste-at-regeringen-stod-bag-nedlukning-af-domstole-men