Terapeuternes Mysterieskole

Publisher: Gilalai
Year of publication: 2012
Language: Danish

Purchase the book here
www.gilalai.com

Category:

Description

Terapeuternes Mysterieskole – Kompendium I + II af Lars Muhl & Githa Ben-David

Bogen ‘Terapeuternes Mysterieskole’ indeholder en række tekster og praktikker, der har udgjort grundlaget for et toårigt lukket mysterieskoleforløb hos Gilalai – Institut for Energi og Bevidsthed. Det er vores håb, at bogen vil bringe inspiration til alle, der søger et spirituelt ståsted i en hektisk og udfordrende tid.

Mange søger i øst og vest efter et spirituelt ståsted uden at vide, at Essenernes og de Alexandrinske terapeuters tradition, i hvilken Jesus Nazaræeren og Maria Magdalenen blev uddannet, stadig er aktiv og tilgængelig. Det er en tradition, der bygger på nogle meget enkle principper, hvis mål er at højne bevidstheden og åbne hjertet gennem teoretisk, praktisk og meditativt arbejde med etik, åndedræt, lyd, healing, humor, medfølelse, taknemmelighed og en grundlæggende fornemmelse for tilværelsens under.

I ‘Terapeuternes Mysterieskole’ indføres læseren i ældgamle og højaktuelle mysterier som: Gralsystemet, Ildvognsmystik, Komplementaritet, Ligestemthed, Sfærisk Musik, Smertekrop, Tonen fra Himlen, T-Korsets Vej, Det Hellige Rum, Myten om Miriams Brønd og Elias’ Bjerg, Lyd, healing og transformation, Det Guddommelige Sprog, Templets Matrix, Gralsang med indisk tonesprog, Ceremonielle sange.

Hvorfor er ‘Terapeuternes Mysterieskole’ aktuel i dag?

– Fordi mange mennesker i dag har forladt kirken og søger et nyt spirituelt ståsted.
– Fordi fundene af de såkaldte apokryfe skrifter bringer os nærmere den filosofi, som Yeshua (Jesus) prædikede.

I år 325 udvalgte en gruppe gejstlige de tekster, som i dag udgør Det Ny Testamente. Samtidig udelukkede man nøje de skrifter, som gav menigmand nøglen til personlig udvikling, og som understregede vigtigheden af ligeværdighed mellem blandt andet kønnene. Magtsyge biskopper og paver har i århundreder præget vores kultur med skyld og skam, hekseafbrændinger, blodige korstogter og dæmoniseringer.

I fortrængningen af det kvindelige element er kirken blevet gold. Derfor har størstedelen af den danske befolkning i dag ikke noget reelt eller dybere forhold til kirken, og søger i øst og vest efter et spirituelt ståsted uden at vide, at den tradition, i hvilken Jesus Nazaræeren og Maria Magdalenen blev uddannet, stadig er aktiv og tilgængelig.