Lars Muhl gives a new talk ‘Verdens Frelser’ (The World’s Saviour) and holds the 2-day workshop ‘Lyset i et menneskes hjerte’ (The Light within a Human Heart) in Danish.

Description in Danish

Lars Muhl holder det nye foredrag ‘Verdens Frelser’ og todages workshoppen ‘Lyset i et menneskes hjerte’.

Verdens Frelser – foredrag
Tid: Den 15. november 2019 kl. 18.00-20.30.
Sted: Prinsessesalen, Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg.
Køb billetter her: https://gilalai.com

Lars Muhl holder et foredrag om sin kommende nye bog ‘Verdens Frelser’. Bogen er i sig selv et eksempel på, at de højder og det lys, mennesket kan nå, er proportional med de dybder og det mørke, det har modet til at trænge ned i.

Det er bogens og dermed forfatterens postulat, at ethvert menneske på et tidspunkt i livet frivilligt er nødt til at slippe enhver begrænsende sikkerhed, og begive sig alene ud i ørkenen, for der at klæde sig nøgen for sin skaber. Undlader mennesket dette, vil dets magelighed (også kaldet skæbnen) uundgåeligt kaste det ind i livets skærsild for at lutre det der, indtil kun det væsentligste står tilbage.

Lars Muhls bøger vil blive solgt ved foredraget, og det vil være muligt at få bøger signeret af ham.

Udsolgt – Lyset i et menneskes hjerte – todages workshop
Tid: Den 16. og 17. november 2019 kl. 10.00-16.30.
Sted: Prinsessesalen, Fredensborg Store Kro, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg.
Køb billetter her: https://gilalai.com

Denne workshop er baseret på alt det, Lars Muhl har arbejdet med gennem årene, bevidst vejrtrækning, bøn, ritualer, meditation, intuition, healing, chanting, lyd, helbredelse, energiarbejde og ildvognspraksis, med det aramæiske sprogs psykologi som udgangspunkt.

Workshoppen har mysterietraditionerne fra Essæerne og Alexandrias terapeuter som en rollemodel. Disse mysterietraditioner uddannede de første diakoner, vi kender til, længe før udtrykket ‘diakon’ var kendt. Essæerne kaldte sig selv ‘Børn af Lyset’, mens Terapeuterne blev kaldt ‘Dem som er klædt i hvidt’.

‘Himmerriget (Malkoota d’Shmeya) er i dig, og overalt omkring dig’, siger Yeshua (Jesus) i Lukasevangeliet og i Thomasevangeliet. Dette er det helt grundlæggende og vigtigste udgangspunkt for workshoppen, at vi er i stand til at forbinde os til Himmerriget indeni. At vi gennem dette indre himmerrige forstår, hvem vi virkelig er, hvor vi kommer fra, hvad vi laver her, og hvor vi skal hen. Denne viden skal integreres fuldstændigt i hver enkelt af os. Dette er forudsætningen for alt, hvad vi skal arbejde med på workshoppen. Derfor vil dette udsagn være en rød tråd igennem hele kurset.

‘Hvis du følger mit eksempel, vil du kunne udføre endnu større vidundere end jeg’, siger Yeshua i Matthæusevangeliet. Dette udsagn er udgangspunktet for de to dages undervisning og praksis. Vi ønsker at realisere Yeshuas ord og handlinger gennem vores egne oplevelser og gerninger, i vores relationer med andre mennesker, overalt hvor vi er og i vores healings- og energiarbejde.

For at kunne deltage må du have læst Lars Muhls bøger ‘Gralstrilogien’ og ‘Lysets Lov’. Det er også en ekstra fordel at kende til Lars Muhls øvrige bøger.