Debatindlæg af Lars Muhl i Kristeligt Dagblad fra d. 27. februar 2018

Når sex løftes op på et højere niveau, forstår man, at erotikken er nært beslægtet med spiritualiteten. Men vi lever desværre i et forbrugersamfund, hvor sex på alle måder er blevet en vare, eller det middel, der skal sælge varen.

JEG VAR UNG i 1960’erne. Mit første møde med rødstrømpebevægelsen, som feministerne dengang kaldte sig, var en dag, hvor jeg uforvarende kom til at holde døren for en kvinde, hvilket prompte resulterede i et knæ i skridtet. Det er klart, at jeg efter den episode blev mere tilbageholdende med at udvise nogen former for hjælpsomhed, når der var kvinder involveret.

LIDT SENERE FLYTTEDE DET BAND, som jeg spillede i dengang, ind i et slumstormerhus i Nørregade i Aarhus. Nabohuset tilhørte rødstrømpebevægelsen. En dag opsøgte to af kvinderne derfra os, fordi de ønskede at låne to forstærkere. Det måtte de selvfølgelig meget gerne, men da vi ville bære forstærkerne ind i nabohuset, fik vi at vide, at den form for mandschauvinisme kunne vi godt glemme alt om, de var mere end rigeligt i stand til at løfte det, der skulle løftes.

Da den ene af kvinderne lidt efter tabte den forstærker, hun bar på, så den trillede ned ad trapperne fra tredje til første sal, måtte vi ikke alene bære den overlevende forstærker det sidste stykke, men også betale for reparationen af den forulykkede ditto.

Så kom den seksuelle frigørelse, hvilket var dejligt befriende. Vi gik til fester, hvor deltagerne gik helt eller halvnøgne rundt, og der blev eksperimenteret flittigt. Vi udforskede nye måder, og stofferne, vi tog, blev taget for at udvide bevidstheden og ikke for at bedøve os. Alligevel lykkedes det generationen at ryge sig så skæv, at den helt glemte alle de gode intentioner og det i en grad, så den i dag er alt det, den engang gjorde oprør mod.

I DAG STÅR VI SÅ MIDT I et nyt paradigmeskifte kønnene imellem med MeToo. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om alle vore tiltag i virkeligheden vil forblive på det nuværende stadie, fordi vi grundlæggende har glemt, hvad et forhold mellem maskulin og feminin i virkeligheden går ud på, og fordi vi har klemt en sidste rest af ånd ud af foretagendet.

Sex er blevet til en vare. Sex handler om præstation. Sex er blevet en menneskeret. Samlivsbrevkasserne bugner med sexfrustrerede mænd og kvinder, der ikke kan få det, de ønsker hos deres partner. Det handler om, hvad der er min ret, og hvad kan jeg få, og ikke om, hvad jeg kan give.

Et godt knald har samme status som et stykke højt belagt smørrebrød, men så heller ikke mere. Den store orgasmejagt er gået ind, og uanset hvor meget man står på hovedet, eller hvor mange tantrakurser man kaster sig ud i, står spørgsmålet tilbage, om vi helt har misforstået, hvad sex egentlig er for en størrelse.

I ET AF DE EVANGELIER, som ikke fandt vej til Det Nye Testamente – Filipsevangeliet – kan vi læse følgende: ‘Maria Magdalene var den discipel, som Jesus elskede højest og ofte kyssede på munden.’

Hvad er nu det for noget? Gik Jesus og sexchikanerede en af sine elever? I et andet evangelium, Nazaræerevangeliet, som heller ikke fandt vej til Det Nye Testamente, får vi svaret. Det er Jesus, der taler: ‘Jeg og min brud er ét, ligesom Maria Magdalene, hvem jeg har valgt til mig selv som et forbillede, er ét med mig.’

Her skelner Jesus tilsyneladende mellem en brud og Maria Magdalene. Men ‘brud’ på aramæisk, som var det sprog, Jesus talte, hedder ‘kalta’, hvilket lige så godt kan betyde ‘indre brud’, eller ‘det feminine aspekt’ i Jesus. Han siger altså i dette udsagn, at han i Maria Magdalene har fundet den kvinde, som helt og holdent matcher hans indre feminine aspekt, og det i en sådan grad, at han har valgt hende som sit forbillede.

Det mener jeg vi kan lære en hel del af. Samler vi alle de skriftsteder om Jesus og Maria Magdalene i Det Nye Testamente og de apokryfe evangelier, tegner der sig et meget tydligt billede af et par, der arbejder sammen i fuldkommen ligeværdighed, og som frit udtrykker deres gensidige kærlighed.

De er nået frem til en dybere forståelse af, hvad det maskuline og det feminine kan sammen, når de arbejder sammen i gensidig respekt. Så kan de flytte bjerge. Det seksuelle handler ikke mere om, hvad jeg kan opnå eller få, men om hvad kan jeg give. Når sex løftes op på et højere niveau, forstår man, at erotikken er nært beslægtet med spiritualiteten.

VI LEVER DESVÆRRE i et forbrugersamfund, hvor sex på alle måder er blevet en vare, eller det middel, der skal sælge varen. Og med de fuldkomment bevidstløse forbilleder og idealer, de unge præsenteres for i dag, er der vel ikke noget at sige til, at de er fuldkommen rundt på gulvet, og ikke ved om de er købt eller solgt, om de overgriber eller bliver overgrebet.

Hvis ikke eros løftes ud af pornoens jerngreb, så forbliver den porno. Det er fraværet af ånd samt den evige tingsliggørelse af mennesket og ensidige dyrkelse af kroppen, der har skabt den adskillelse mellem hjerne og hjerte, der er skyld i problemet.

Undersøgelser har vist, at mænd generelt drømmer om at dominere, mens kvinder drømmer om at blive domineret. Find en partner og udlev drømmene eller forstå den dybere betydning bag dem. Det handler alt sammen om bevidsthed, bevidsthed og atter bevidsthed.

Hvis man forstod, hvad helten og heltinden i vores egen kristendom i virkeligheden gerne ville fortælle os, eller hvis vi tillod, at de langt om længe kom til orde, så ville vi forstå, at Jesus er den første nye mand, og Maria Magdalene den første nye kvinde.