Close
Lars Muhl: DR manipulerer information om 5G

Lars Muhl: DR manipulerer information om 5G

Video fra d. 31. maj 2019


Se også Lars Muhls video ‘DR og truslen mod demokratiet’ her:
www.larsmuhl.dk/lars-muhl-dr-og-truslen-mod-demokratiet

Links til artikler på DR.dk
dr.dk/nyheder/indland/5g-modstandere-spreder-russisk-misinformation-i-danmark-0
dr.dk/nyheder/indland/populaere-influencers-puster-til-5g-frygt-og-mistillid-til-systemet

Links til Lars Muhls ‘Tillykke Danmark med 5G’ videoer
Del 1: vimeo.com/326062031
Del 2: vimeo.com/326062622

Kommunikation mellem Danmarks Radio og Lars Muhl

Kære Lars Muhl,

Jeg er journalist på Danmarks Radio og kollega til Frederik Hugo, som du lige har snakket med
I de videoer, du har lagt ud om 5G, rejser du bl.a. en kritik af danskere forskere og sundhedsmyndigheder. Vi har bedt forskere og myndigheder svare på de kritikpunkter, hvilket jeg sender til dig herunder. Jeg vil gerne høre, om du vil give et interview om eller et svar på deres udsagn?
Jeg kan samtidig se, at du på Facebook anbefaler folk, der har mulighed for det, at stemme på Mads Palsvig. Jeg vil også gerne spørge, om du vil fortælle hvorfor?
Vi har desværre ikke så lang en deadline, da vi udgiver historien fredag. Seneste deadline er derfor i morgen kl. 14.

Mvh
Anne Skjerning

Punkt 1: Sundhedsstyrelsen ser bort fra udenlandsk forskning

Citater fra din video
00:45 ”Selv i Sundhedsstyrelsen ser man åbenbart helt bort fra den udenlandske forskning, der også er på området. Og det er måske fordi man ikke mener, at det har nogen relevans. I hvert fald så ligger beslutningen om det her på skuldrene af to danske forskere, Gert Frølund Pedersen og Christoffer Johansen.”
10:50: ”Hvorfor deltager den (Sundhedsstyrelsen, red.) ikke i den her debat? Hvorfor er den kun interesseret i to menneskers udsagn? Det synes jeg også er rystende mildt sagt.”

Kommentar fra Gert Frølund:
“De (sundhedsstyrelsen, red.) kigger netop på den samlede forskning. Så det passer simpelthen ikke.“

Kommentar fra Christoffer Johansen:
“Det er en lodret løgn. Det passer ikke.”
“Hele Sundhedsstyrelsen bygger på international forskning, og det har intet på sig. Der indgår alle artikler i peer-reviewed journals i den dokumentation, som forelægger fra WHO, og den indgår i vurderingen. Måden Sundhedsstyrelsen deltager i debatten er ved at fremlægge de data der er på deres hjemmeside og give nogle råd til borgerne. Sundhedsstyrelsen servicerer borgerne og ministeriet, politikerne går ind i en debat.

Kommentar fra Sundhedsstyrelsen
”Sundhedsstyrelsen foretager ikke selv studier, målinger eller forskning omhandlende ikke-ioniserende stråling som for eksempel radiobølger eller mikrobølger. Vi følger derfor resultaterne af international forskning samt anbefalinger sat af WHO og EU. Sundhedsstyrelsen har endvidere et tæt samarbejde med strålebeskyttelsesmyndighederne i de øvrige nordiske lande.”

Punkt 2: Udenlandske forskere mener, at 5G er farligt – fx Sharon Goldberg

Citat fra din video
04:25: ”Det er da trods alt underligt, at der er så mange udenlandske forskere, som siger det modsatte. Og fx til en senatshøring, der var her sidste år, har Dr. Sharon Goldberg – gå ind og se hende på nettet, det er meget overbevisende.”
08:05: ”Start med at gå ind og se Dr. Sharon Goldberg. Hendes høringssvar til senatet sidste år er filmet.”

Kommentar fra Christoffer Johansen:
”Jeg har slået Sharon Goldberg op – hun er ikke ansat på et universitet, men hun er ekspert i alternativ medicin med en privat praksis. Hun har arbejdet på hospital og har uddannet studenter, men hun har aldrig forsket indenfor det her felt.

Kommentar fra Lars Dittmann:
”Der findes ikke nogen som helst i den etablerede forskningsverden, som har kunnet påvise alle de ting, hun påstår.”
”Problemet er jo, at alle kan kalde sig for forskere. Og hvis man kan kalde sig for forsker, er det man laver jo forskning. I den mere etablerede forskningsverden forholder vi os jo mere til folk, der har gennemgået en forskningsmæssig uddannelse og er uddannet i, hvordan man udfører eksperimenter og sådan nogle ting”

Punkt 3: Der mangler beviser for, at der ikke er en sammenhæng mellem stråling og forskellige sygdomme
Citater fra din video
09:46 ”Hvis de her to forskere vil vise mig, at der ikke er nogen sammenhæng mellem stigningen i hjernekræft og tilfælde af diabetes hos unge og den lange række af neurologiske forstyrrelser, som flere og flere unge lider af, koncentrationsbesvær osv., at der ingen sammenhæng er med stråling, så vil jeg gerne se den. Så må den lægges frem.

Kommentar fra Gert Frølund:
”Der findes ikke beviser. Man laver en antagelse og siger ‘jeg tror man får kræft i øregangene hvis… ‘ så laver man en undersøgelse efter de rigtige forskningsmæssige retningslinjer. Og hvis man finder en sammenhæng, er det med en sandsynlighed.”

Kommentar fra Lars Dittmann:
Nogen siger, at vi skal være 100 procent sikre på, at 5G ikke er skadeligt, før vi begynder at udrulle det. Men det kan man ikke. Forskningen kan aldrig nogensinde bevise, at noget ikke er skadeligt. Du kan godt bevise, at noget er skadeligt ved at lave et eksperiment. Men hvis alle de eksperimenter, man har lavet indtil nu, har vist, at noget ikke er skadeligt, har man stadig ikke 100 procent bevist det. For der kan altid komme et nyt eksperiment.

– – – – – – – – – –
Anne Skjerning 
Programmedarbejder, P1 Aktualitet

 

DR
 København – Dr Byen
 DK-0999 København C 
T +45 3520 3040
 D +45 3520 2800
 M +45 2854 2800 
skje@dr.dk
http://www.dr.dk

***

Svar fra Lars Muhl:

Man kan gå direkte til Gert Følunds og Lars Dittmans konklusion, at man ikke med hundrede procent sikkerhed kan sige, at 5G ikke er skadeligt. Spørgsmålet er: Skal denne tvivl komme borgernes helbred eller teleindustriens interesser til gode? Hvad synes I?

Og helt ærligt, så der er ikke megen videnskabelig evidens i nogle af udtalelserne. De står i hvert fald udokumenterede. Jeg efterlyser at den omtalte forskning bliver lagt offentlig frem. Jeg vedlægger links til videnskabelig kritik fra internationale forskere af Christoffer Johansens danske kohorte, samt yderligere dokumentationer for, hvordan industri og forskere fabrikerer ‘videnskab’, der skal fremme et produkts effektivitet eller harmløshed, alt efter, hvad der er brug for i den aktuelle sag.

Jeg mener, at I som journalister burde undersøge, om nogle af de danske forskere, som I har bedt udtale sig, har fået eller får forskningsmidler fra teleindustrien. Hvis dette er tilfældet, er det ærlig talt svært at tage deres udtalelser/forskning alvorlig. Enhver har selvfølgelig lov til at have sin mening, men danskernes sundhed skal ikke baseres på meninger, kun udelukkende på sober og omfattende forskning. I dette spørgsmål har det i hvert fald vist sig, at det ikke i sig selv er nok at bære en hvid kittel. Man skal faktisk vide noget om det, man udtaler sig om.

Ekspertise eller ?
Gert Frølund er ingeniør og ekspert i antenner. Han har arbejdet for alle de store teleselskaber og er IKKE ekspert i sundhed.

Christoffer Johansen er statistiker. Hans danske kohorte er udsat for omfattende kritik (se vedlagte links). Hans arbejde modtager også støtte fra teleindustrien.

Endvidere udtaler Lars Dittman sig også om sundhed, som slet ikke er hans kompetenceområde. Hans udsagn: ”Der findes ikke nogen som helst i den etablerede forskningsverden, som har kunnet påvise alle de ting hun (Sharon Goldberg) påstår,” er decideret forkert. Derfor vil jeg meget gerne se dokumentation for denne udtalelse.

At udspørge tre mennesker med interessekonflikt om en kompetence som disse ikke besidder, dvs. sundhed, er både uetisk og dårlig journalistik. Hvis man er forsker på dette område, bør man have lavet klinisk forskning med reagensglas, petriskål, blod/urin/fæces prøver, scanninger etc.

Danmarks eneste forsker på området
Sianette Kwee er, eller var, Danmarks eneste rigtige forsker inden for menneskeskabt elektromagnetisk stråling. Hun arbejdede indtil 2005 på Institut for Medicinsk Biokemi ved Aarhus Universitet, og har gennem mange år inden for bioelektromagnetisme og dens effekt på vækst af menneskeceller, og hvordan menneskeceller kan repareres.
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/5404927_Sianette_Kwee
https://ing.dk/artikel/anklagerens-kronvidne-i-debatten-om-mobilstraling-51441
https://www.information.dk/indland/2003/11/mobilstraaler-skadelige

Christoffer Johansens udtalelse om Sharon Goldberg
Endvidere er Christoffer Johansens påstand om, at Sharon Goldberg ikke er ansat på et universitet eller har været det, også forkert. Jeg vedlægger følgende dokumentation:
“Sharon Goldberg is an Integrative Internal Medicine Physician. Her background includes 15 years as an academic Hospital Medicine physician and medical educator responsible for the training of medical students and resident physicians. She was Assistant Professor at New York City’s Mount Sinai Hospital; Albert Einstein College of Medicine and at the University of Miami Miller School of Medicine. She is board certified in Internal Medicine and Integrative Medicine and has advanced training in Tropical Medicine and Hygiene from the Gorgas Memorial Institute in Lima, Peru. Her clinical and research interests include dietary, lifestyle and environmental modifications in the setting of complex chronic disease…”:

www.ehtrust.org/expert-medical-scientific-testimony-on-5g-and-radiation-health-effects-to-the-michigan-state-house-energy-policy-committee-2/

Sharon Goldberg er desuden tilknyttet Department of Internal Medicine, University of New Mexico, som det fremgår af her:
https://www.researchgate.net/profile/Sharon_Goldberg
https://directory.unm.edu/public/index.php?view=xJSd4tTGgdOnpbaw

Dansk Advokat med responsum om 5G i høring i Folketinget
Dansk Advokat (fra Bonnor Advokater i Holte) konkluderede for en måneds tid siden i en høring i Folketinget at: ”5G vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Europæiske Menneskerettighedskonvention, FNs børnekonvention, EU-regler og Bern- og Bonn-konventionerne”
www.facebook.com/Helbredspilot/photos/a.1292360070790523/2864129586946889/?type=3&permPage=1
Video præsentation:
www.youtube.com/watch?v=1DCJepsFErI
Dokumentet kan hentes her:
https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/190504%20Responsum%20med%20bilag%201_0.pdf

DRs interessekonflikt
I netop denne sag har DR nu chancen for at honorere armslængdeprincippet, i stedet for at udleve den interessekonflikt, der ligger i at DR er partner med TDC i test og udrulning af 5G.
https://eu.dk/samling/20161/kommissionsforslag/KOM(2016)0588/bilag/1/1676868.pdf
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/5g-handlingsplan_for_danmark.pdf (side 14)

Om 5G
En lang række lande har forbudt wi-fi og mobiltelefoni i børnehaver og skoler, og flere og flere tager nu afstand fra 5G. I Danmark er vi til gengæld stolte over at være blevet udvalgt til at være testland for denne teknologi, som ingen danske forskere i dag ved noget om, ligesom man fra politisk hold har undladt at informere befolkningen, hvoraf rigtig mange ikke engang er klar over, hvad 5G er for noget.
Danmark er det land i verden, næst efter USA, der accepterer det højeste strålingsniveau, som ligger flere tusinde gange højere end det anbefalede. Først nu er følgerne af 4G ved at vise sig. Det er ikke alene i form af forskellige kræftformer, men også i form af en lang række mere eller mindre alvorlige lidelser, som man ikke endnu ikke har erkendt årsagen til. Disse lidelser rækker fra hudirritation, betændelsestilstande, hukommelsesbesvær, hjerteflimmer, koncentrationsbesvær, søvnbesvær, kronisk træthed til diverse former for autisme, AHDH, og som sagt kræft. Udenlandsk forskning tyder på at grunden til at der er så stor usikkerhed i spørgsmålet er, at der er tale om en cocktaileffekt mellem tungmetaller, miljøgifte og stråling. Så i stedet for at bruge al vores energi på at forsvare en sag, der ikke kan forsvares, burde vi for længst have iværksat en forskning, der tager udgangspunkt i tesen om den nævnte cocktaileffekt.
At ingen politikere med interesse for klimaet har inddraget 5G problematikken er dybt kritisabelt. Belastningen fra de næsten 20.000 satellitter, Elon Musk er i færd med at sende i kredsløb omkring Jorden, er uoverskuelig. Hvem tilhører atmosfæren egentlig? Det er en helt anden sag – eller er det?

Christoffer Johansen (overlæge, statistiker):
• Kræftens Bekæmpelse: https://www.cancer.dk/nyheder/presserum/find-ekspert/johansen-christoffer/
• SST/SiS: https://www.sst.dk/da/om-os/organisation/sagkyndige-raadgivere
• https://www.sst.dk/da/om-os/organisation/~/media/2895286A5A65413F9CA26F6D74161FE5.ashx
• Microwave News: https://microwavenews.com/news-tags/christoffer-johansen

Kritik af den danske kohorte af Christoffer Johansen (statistik sammenkøring) fra 2006:
• Kritik fra WHO IARC samt EEA: http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view (520-523) Læs især denne kritik.
• Kritik fra andre forskere direkte på studiets side: https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses
• Videnskabelig gennemgang: https://www.researchgate.net/publication/228111018_Review_of_four_publications_on_the_Danish_cohort_study_on_mobile_phone_subscribers_and_risk_of_brain_tumors
• https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/34518/title/Opinion–Scientific-Peer-Review-in-Crisis/
• Environmental Health Trust: https://ehtrust.org/science/danish-cohort-cell-phone-and-cancer-study/
• Microwave News: https://microwavenews.com/DanishCohort.html
• http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-5785009
IEI/International Epidemiology Institute:
• http://www.iei.us/
IEI er et klassisk Produkt eller Virksomheds Beskyttelses Firma og deltog i den danske kohorte v. John Boice & Joseph K McLaughlin.
• https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38215034_Joseph_K_McLaughlin
• https://www.researchgate.net/profile/John_Boice
• Industribetalt videnskab er ofte fortalervirksomhedsdokumenter dvs. ‘advocacy documents’.
IEI har produceret resultater for produkter som herbicide glyphosate, bryst-implantater, cigaretter, uran-minering etc. og hjulpet virksomheder såsom Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Rocketdyne/Atomics International og ikke mindst Motorola, en af de største mobilproducenter indtil for 10 år siden. IEI’s specialitet er at producere ‘videnskab’, som hvidvasker enten en industri, en virksomhed eller et produkt. Hvad kan årsagen have været til, at man hos Kræftens Bekæmpelse og Christoffer Johansen valgte at samarbejde med/betale det firma?
Dokumentation:
• WHO IARC samt EEA: http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2/late-lessons-chapters/late-lessons-ii-chapter-21/view (s521)
• https://www.bmj.com/content/343/bmj.d6387/rapid-responses
• https://www.researchgate.net/publication/228111018_Review_of_four_publications_on_the_Danish_cohort_study_on_mobile_phone_subscribers_and_risk_of_brain_tumors
• https://ehtrust.org/science/danish-cohort-cell-phone-and-cancer-study/
• http://mobilfunk-debatte.de/pdf/Mobilfunk_Politik/Hardellsecret_ties.pdf (s 4-5)
• https://www.motherjones.com/politics/2008/07/toxic-smoke-and-mirrors/
• https://thepumphandle.wordpress.com/2007/04/16/food-fight-over-conflict-of-interest-article/
• IEI omtales desuden flittigt i Eva Theilgaard Jacobses bog ‘Mørkelægningen af mobilstrålingens konsekvenser’.

Yderligere dokumentation fremsendt af Lars Muhl til DR:

1. EU kommisionens organ for nye miljøtrusler kalder 5G for ”en uafklaret miljøsag med højeste hasardværdi”. EU’s miljøagentur klasificerer ikke-ioniserende radiofrekvent elektromagnetisk stråling som en miljøgift, der er skadelig for levende organismer.

2. EU’s resolutuon 1815, stk. 3 og jeg citerer: ”Der er overbevisende evidens for elektromagnetiske felters potentielle skadelige virkninger på fauna, flora og menneskers helbred”.

3. Professor emeritus i biokemi dr. Martin Pall fra Washington State University har foretaget et sammenlignende review der omfatter 100 videnskabelige undersøgelser, konkluderer, at der er evidens for at drage sammenhæng mellem elektromagnetisk stråling og DNA-skader, hormonelle effekter, spontane aborter, fertilitetsproblemer, neurologiske effekter, stress og kræft. Studiet understreger at børn er særligt sårbare, og at der er sammenhæng mellem stråling og autisme og ADHD. Endvidere konkluderes at dyr, planter og miljø påvirkes i negativ retning.

4. Advokat Christian F. Jensen, ekspert i miljøret og menneskerettigheder konkluderer: ”Den juridiske undersøgelse konkluderer, at ved aktivering af 5G, handler staten klart i strid med sine forpligtelser efter menneskeretlige og miljøretlige regler”.

5. Danmark har efter USA de næsthøjeste grænseværdier, værdier som blev besluttet i 1998, og derfor er helt ude af trit med WHOs anbefalinger.

6. 218 læger og videnskabsfolk fra hele verden påpeger i en appel til EU kommissionen, store usikkerheder med 5G teknologien og vedlægger dokumentation herfor i form af uafhængige forskningsresultater.

7. Verdens næststørste genforsikringsselskab Swiss Re har netop udsendt en yderst kritisk rapport, hvori de betegner udrulningen af 5G som værende ”fuldstændig ukontrolleret og ureguleret”.

8. Og så er der klimapåvirkningen. I skrivende stund er Elon Musk ved at forberede opsendelsen af 19.000 satellitter med uoverskuelige konsekvenser til følge.

9. Uafhængig forskning peger på, at der er en sammenhæng mellem coktail-effekten af tungmetaller, miljøgifte og stråling. I stedet for at forsøgeforsvarer en sag, der ikke kan forsvares, burde danske forskere være optaget af dybdegående studier i netop denne cocktaileffekt.

www.kamikposten.gl/2019/05/25/247-forskere-sendte-appel-til-eu-oensker-5g-udrulning-stoppet-pga-sundhedsfarer/