Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 10. februar 2014

To mænd kommer gående. ‘Se, solen er sort!’ siger den første til den anden, som ser op og ryster på hovedet: ‘Vel er den da ej. Dens lys er så skarpt at man umuligt kan se på den, og det kan jeg bevise!’

Hvem har ret? Det har de begge. For med til historien hører at den første mand har udviklet infrarødt syn, mens den anden ser solen sådan, som de fleste af os ser den. Dog vil den anden mand få meget svært ved at bevise sin virkelighed overfor den første, som jo ser en sort sol.

Der findes flere virkeligheder. Og det er ærgerligt at de mennesker, der er i stand til at se andre virkeligheder, pr. automatik enten erklæres for værende psykisk syge, fantaster, eller simpelthen udsættes for latterliggørelse eller berufsverbot. Det er ærgerligt for resten af verden, at mennesker der er udstyret med ESP (Extra Sensory Perception), ikke tages alvorligt. Vi skal stadig måle og veje ting, men hvis vi fortsat forsøger at måle og veje det, der umuligt lader sig måle og veje med vore primitive redskaber, så opretholder vi blot snæversyn og begrænsning.

Vi skal huske, at det var nogle af middelalderens klogeste hoveder, der brændte dominikanermunken Giordano Bruno på bålet, fordi denne havde den frækhed at fastholde, at Jorden ikke var universets centrum, men at universet var uendeligt med myriader af planetsystemer. Dengang havde man også kun en overbærende og nedladende latter tilovers for det, der senere viste sig at være en realitet.

Naturvidenskabsmanden Rupert Sheldrake har skrevet et digert værk, ‘The Science Delusion’/’Science Set Free’, der påviser hvorfor naturvidenskaben ikke formår at bevise noget som helst. Det kan vi så forsøge at modbevise, men vi kan også tage det til efterretning i forsøget på at udvide vores bevidsthed. Vi er her ikke for at fastholde mørket, men for at søge lyset. Min påstand er, at hvis vi IKKE gør det, vil menneskeheden ikke kunne overleve her på Jorden. Og det vil jeg kunne bevise! – engang i en ikke så fjern fremtid.

‘The Science Delusion’ udgives senere i år i en dansk oversættelse på Lemuel Books.