Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 20. maj 2020

I lørdags (d. 16. maj 2020) pakkede Githa og jeg en madkurv i el-bilen og satte kursen mod Rådhuspladsen i København, hvor et nyt tværpolitisk initiativ, ‘Sammen For Frihed 2020’, havde arrangeret en demonstration mod det angreb, vores politikere tilsyneladende har sat ind mod danskernes ellers grundlovssikrede rettigheder, ikke mindst under Covid 19-krisen, som vi stadig står midt i.

Dagens konferencier, skuespilleren Dan Schlosser, satte tonen fra start af med at fortælle de cirka trehundrede fremmødte, hvorfor han selv var mødt op. I hjertevarme, krystalklare vendinger, båret af en dybfølt indignation, fremlagde han, uden skingre undertoner, den kritik af de politiske tiltag, vi er vidne til netop nu, og det var tydeligt at denne kritik resonerede fuldstændig med de fremmødtes ditto.

Christian Eisner fra initiativgruppen fulgte op med detaljerede nedslag i den politiske proces, der har medført den såkaldte ’Mørklægningslov’, indsnævringen af ytringsfriheden, samt alle de lovforanstaltninger Folketinget har vedtaget under dække af Corona-krisen.

Advokat og jurist Carsten Lang-Jensen gennemgik de såkaldte ’Frihedsparagraffer’ i Grundloven og påviste hvordan de alle er blevet omgået eller sat ud af drift. Der er ingen tvivl om, at hvis danskerne generelt var klar over, hvor omfattende denne ’frihedsberøvelse’ er, ville det ryste befolkningen ligeså meget som os, der var mødt op, blev det af at få facts præsenteret.

Læge og Ph.d. i socialmedicin, Vibeke Manniche, opfordrede alle til at begynde den tilsyneladende ofte besværlige proces, det er, at tænke selv – og ikke at lade os forføre af diverse eksperters divergerende meninger, men at begynde at tage ansvaret for eget liv. Corona-krisen har, ifølge Vibeke Manniche, medført en fuldstændig overreaktion, der mest har bestået af at piske en stemning af frygt op, der først og fremmest har spillet på borgernes følelser. ‘Tænk selv!’, lød hendes afsluttende formaning.

Initiativgruppen havde inviteret nogle ikke navngivne kulturelle pinger, som åbenbart ikke havde lyst til at stille op, hvilket desværre er sigende for disse tider, så derfor påtog skuespiller Dan Schlosser sig erhvervet som fortaler for samtlige kulturens kunstarter. Og det kan kunstarterne og kulturlivet være stolte over. For sjældent er kunstens betydning for samfundet blevet forsvaret på smukkere vis end i lørdags. I det hele taget var det en stor gevinst for hele arrangementet, at initiativgruppen havde allieret sig med Dan Schlosser. Tak for det. Og tak til initiativgruppen og de øvrige talere, som var med til at dette blev en af de vigtigste lørdage i mands minde.

Atter en gang må man undre sig over, hvor medierne var henne. Bortset fra Jyllands-Posten, TV2 og Age of Truth TV, glimrede de øvrige medier med deres rungende fravær. Især til et arrangement om borgernes ytringsfrihed og frihedsrettigheder. Tankevækkende, symptomatisk og flovt.

Se talerne her:

Hele demonstrationen på Rådhuspladsen, hvor også Dan Schlossers tale er med – den finder du ca. 51.30 inde i videoen:
https://youtu.be/i7hU61RIAX4

Christian Eisner (fra initiativgruppen): https://www.facebook.com/Sammenforfrihed2020/videos/1540226456152151/

Carsten Lang-Jensen (advokat/jurist):
https://youtu.be/QiuOYAftJx0

Vibeke Manniche (læge, Ph.d. i socialmedicin og forfatter):
https://www.facebook.com/Sammenforfrihed2020/videos/240761410694648

Kommentar til mit indlæg

Det er ret utroligt, hvordan en demonstration for borgernes ytringsfrihed og grundlovssikrede rettigheder kan bringe visse sind i kog. Det, jeg anfægter, er, at der allerede flere år inden Corona-krisen, er blevet foretaget visse lovmæssige ændringer, der tilgodeser interesser, som i hvert fald ikke er borgernes – tag for eksempel sådanne love som ’Mørklægningsloven’ og ’Påvirkningsloven’.

I de seneste par år har man f.eks. påtvunget alle danskere, og heriblandt EHS-ramte, at skulle have installeret de såkaldte smartmeters, uantastet at en lang række borgere er direkte livstruede derved. For to eller tre år siden ramtes Danmark af en influenza-epidemi, der krævede flere dødsofre end under den aktuelle Corona-epidemi. Dengang lød der ingen dommedagstrompeter eller blev taget drastiske skridt som at lukke en hel verden ned. Var det fordi, at de mennesker, der døde dengang, ikke betød så meget, som menneskeliv gør nu? At påstå, at en demonstration mod angrebet på ytringsfriheden står i kontrast til de syge og udsatte i Corona-krisen, er usmagelig.

Personligt deltog jeg i demonstrationen for at høre højesteretssagfører Carsten Lang-Jensens indlæg. Han gennemgik blandt andet Grundlovens ’Frihedsparagraffer’ en for en, og påviste hvordan de alle på forskellig måde er blevet brudt eller er under angreb.
Jeg anfægter i høj grad, og har gjort det lang tid før Corona-krisen, de danske sundhedsmyndigheder, især Sundhedsstyrelsen, som blandt andet har gjort sig til talsmand for en hetz mod naturens mediciner og såkaldt alternativ behandling. I stedet for at oplyse borgerne om naturens midler og de forskellige alternative behandlingsformer, så advarer man direkte imod dem, samtidig med at man godkender medicinalindustriens produkter uden at undersøge dem ordenligt. Inden for alle områder findes der brodne kar. Også indenfor alternativ behandling. Men man lukker jo ikke alle banker ned, fordi en enkelt bankmand har svindlet, eller lukker en avis, fordi en enkelt journalist har omgået sandheden lemfældigt.

At sammenligne kampen for borgernes grundlovssikrede frihed med at man ikke har respekt for menneskeliv, syge og udsatte, er direkte grotesk. Og at gribe til konspirationsteori-kortet, hver gang man støder på noget, der ikke passer ind i ens egen opfattelse af virkeligheden, er ikke alene for let, men udtryk for ansvarsforflygtigelse. Enhver kan, med en smule tålmodighed, navigere sig gennem den støj, der findes på nettet, og ved selvsyn finde bilag på bilag, der peger på at der bag Corona-krisen findes en agenda, der har til formål at skabe et marked for en vaccine, vi i grund og bund ikke har brug for. Jeg vil sådan ønske, at politikerne og borgerne ville undersøge det danske forskningsprojekt om vaccineprogrammerne i Afrika, foretaget af professorerne Peter Aabye og Christine Stabell Ben. Det er et af de mest omfattende forskningsprojekter på vaccineområdet nogensinde.
Se linket her til videnskab.dk samt Christine Stabell Bens TedxTalk: https://videnskab.dk/krop-sundhed/dansk-forsker-holder-ted-talk-om-opsigtsvaekkende-vaccineforskning

Samtidig demonstrerer jeg imod den lobbyisme, der har afstedkommet en inficering af FN og WHO, institutioner, som blev oprettet efter 2. Verdenskrig netop for at sikre menneskerettigheder og fred i verden. Allerede i 1950’erne advarede præsident Eisenhower borgerne mod det industrielle og militære kompleks og den situation, vi er endt i, hvor vi ikke mere kan have tillid til de nævnte organisationer. Det er efter min mening fuldstændig utilgiveligt, at private interesser kan stå som højeste bidragsyder til WHO, samtidig med at disse interesser lever af at sælge f.eks. vacciner.

Der findes læger og forskere i Danmark, som holder sig tilbage med ytre sig af frygt for at blive udsat for berufsverbot og marginalisering. Der findes læger, der har mistet deres ret til at drive virksomhed, og forskere, der forbigås, når der skal uddeles forskningsmidler, fordi de har tilladt sig at beskæftige sig med områder, der ikke billiges af sundhedsmyndighederne. I Danmark besynger vi ytringsfriheden, men det er så som så med at holde den i hævd. Det vil jeg gerne være med til at forandre. Ikke alene for nutidens, men også for de kommende generationers skyld. Og det kræver engang imellem at man letter rumpetten, slipper skærmen og bevæger sig ud i blæsten og regnen for at give sin stemme til kende.