Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 22. februar 2016

Et appendiks til min video ‘Det vigtigste redskab’, som kan ses på cosmoporta.net

I forlængelse af min seneste video på cosmoporta.net føler jeg, at det giver mening at supplerer med følgende:
Der er meget, både af de utrolige mængder af bøger med religiøst og spirituelt indhold, jeg gennem tiden har læst, samt af alt det, Seeren lærte mig, jeg først forstår dybden af nu. Når Seeren f.eks. spurgte ‘Er du med? Forstår du?’, så havde jeg for vane, på min daværende friskfyragtige facon, at svare bekræftende. Men uden at der var dækning for den overdrevne optimisme.

Min erfaring med alle former for spirituelt arbejde, om det er studier eller praksis, er at de må være båret af en fuldstændig tilstedeværelse og hengivenhed. Man må være mere end et hundrede procent ét med i alt, man studerer og med den praksis man foretager. Ja, man må kunne lægge sit hjerte fuldstændig ind i det. Først da har man mulighed for at bryde gennem intellektets grænser og få kontakt med det, nogle kalder ’evighedsplanet’ og som Seeren kaldte ’Livets Bog’.

Alt og alle bærer, i et eller andet omfang, på den guddommelige essens. Denne guddommelige essens er mere koncentreret i et menneske end i en sten eller et hvilket som helst dyr.

Mennesket er et paradoksalt og underligt væsen. På den ene side har det adgang til de højeste kvaliteter, mens det på den anden synes mere optaget af at ødelægge livet for sig selv og alle andre.

Den guddommelige essens i et menneske kommer til udtryk i den fysiske verden gennem empati, hjertelighed, omsorg, indføling og humor, også kaldet kærlighed. Og det er netop denne kærlighed, indeholdende alle de forskellige kvaliteter, der er så attraktiv for andre af universets væsener, og er grunden til at de i stigende grad opsøger Jorden. Det er teknologisk højt udviklede væsener, som i deres kamp for at nå de højeste teknologiske tinder, undervejs har givet køb på empatisk indføling, kærlighed og humor, og derfor søger at genfinde den hos os. Det er en betragtning, der er værd at tænke over netop nu, hvor mennesket står ved den samme skillevej, som væsnerne udefra engang stod ved, og ved hvilken de måske valgte forkert.

Spørgsmålet er, om det ikke er mest hensigtsmæssigt, ja direkte livsvigtigt, at ethvert teknologisk fremskridt kun bør ske, når den åndelige udvikling tillader det. På den måde vil den perfekte balance til enhver tid kunne opretholdes.

Det er en udfordring og et ansvar, der må løftes af den enkelte selv. Hvert eneste menneske må gøre op med sig selv, hvad det vil med resten af livet. Indtil nu har vi set, at den vej, vi lige nu drøner ud af, kun fører til stress, krig og ubalance. Derfor er det vigtigt at huske, at ethvert forkert valg kun kan rettes op, ved at vælge om og gøre noget andet.

I videoen ’Det vigtigste redskab’ håber jeg at den enkelte kan finde yderligere inspiration til det spirituelle arbejde, der altid må bestå af lige dele studier og praksis.

PS.

Og så til sidst: Mange har skrevet og spurgt hvorfor filmen SEEREN ikke også kommer til Ålborg, Odense, Esbjerg, Sønderjylland osv. Andre forstår ikke, at en billet er så dyr.

Svaret er at filmen er blevet til uden nogen former for økonomisk støtte. Den er ikke, ligesom andre film er det, underlagt den danske filmordning, hvor en film sagtens kan vises for halvtomme sale i biografer landet over, uden at de, der har lavet filmen kommer til at betale underskuddet. Sådan forholder det sig ikke med filmen SEEREN.

Den frihed det er, at være autonom filmmager betyder, at det er undertegnede, der må leje en biografsal for at filmen kan vises, men også mig, der må betale underskuddet, hvis ikke salen er fyldt op. Endvidere skal der, hver gang filmen vises, betales rettighedsbeløb for brug af musikken etc. Dertil kommer selvfølgelig moms. Derfor har jeg valgt at vise filmen ved fire forestillinger, to i henholdsvis København og Aarhus.

Jeg har i første omgang ikke tænkt, at filmen skal kunne streames eller kunne købes på DVD. Dels er der også store udgifter behæftet hermed, men jeg synes også det er synd, hvis filmen bare ender på youtube i en dårlig kvalitet, ligesom snart sagt alt andet. Det er helt i Calles ånd, at man hver især må gøre en ekstra indsats for at få oplevelsen. Det er på en måde fantastisk, at ALT i dag er tilgængeligt. Det er bare trist, at det har afstedkommet, at man knapt nok ved om man gider. Det er en tendens, der har udviklet en lammende slaphed og total mangel på opmærksomhed, der er i fuldstændig modstrid med filmens ærinde.

HVIS man ønsker at filmen skal vises i Ålborg, Odense, Sønderjylland eller et hvilket som helst andet sted, så står det enhver frit for at arrangere en sådan forevisning. Man skal blot skrive til Jacob Kleberg på jacob@snowball.management og blive enige med ham om betingelserne. Det kan for eksempel være en forening med medlemmer nok til, at en forevisning kan lade sig gøre. Jeg indleder enhver forevisning med et kort foredrag om filmen og hvordan der er blevet til.

Så der er altså ikke tale om tilbageholdenhed fra min side. Jeg synes kun det kunne være fantastisk, hvis filmen vises så mange steder som overhovedet muligt.