Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 25. november 2021

Et medlem af Australiens parlament har netop efterlyst behandling af de flere og flere vaccinerede australiere, der har bivirkninger efter c-nitten vaccinen. Det samme er tilfældet i Israel, hvor man på nationalt TV diskuterer vaccinernes bagside og de mange vaccineskader, det omfattende vaccineprogram har medført. Overalt i verden rapporteres der om hjerteproblemer blandt yngre topatleter, efter disse er blevet fuldt vaccinerede. I Afrika og i Japan kender man tilsyneladende ikke til disse problemer, da man der har satset mere på naturlig flokimmunitet end på den påståede vaccines velsignelser.

Med ført hånd og uden ånd
Det må da snart gå op for verdens borgere, at der er noget helt, helt galt. Også når diverse myndigheder, som tilfældet er, vil gå til så drastiske yderligheder for at få gennemført en dagsorden, der gør op med enhver form for menneskelig anstændighed. Når indlæg af fagfolk på området censureres på diverse platforme, så bliver man nødt til at spørge ind til, hvilken forbindelse der er mellem disse platforme og de fonde, der har kommercielle interesser i vaccinefremstillingen. Det er tragisk at en teknokrat som Bill Gates, der angiveligt har økonomiske interesser i stort set alle former for vaccineproduktion, mere eller mindre kan diktere, hvordan verdens politikere bør reagere, og senest opfordre regeringerne til at straffe enhver, der stiller kritiske spørgsmål til c-nitten-vaccinen på de sociale medier.

A man for all seasons
Bill Gates har løsninger på alle vores udfordringer. Han har netop skrevet en bog om, hvordan vi løser verdens klimakrise, uantastet at han selv har aktier i en lang række af de mest klimabelastende industrier i verden. Mage til dobbeltmoral, for ikke at tale om bedrag, skal man lede længe efter. Bill Gates har så store økonomiske interesser i WHO, at han, som enkeltperson, har lige så stor indflydelse, som var han en selvstændig nation. WHO har længe været infiltreret af medicinalindustrien. Det er ingen hemmelighed. Men kun få medier interesserer sig for det. Derfor er det muligt at fortsætte en fortælling, som enhver med et minimum af indsigt burde kunne gennemskue, såfremt man gør sig den ulejlighed at bukke sig og løfte den første sten og se, hvad der gemmer sig af snavs nedenunder.

Censur
Personligt mener jeg, at ethvert menneske bør have retten til at bestemme over egen krop. Men det skal ske på et oplyst grundlag. Man kan vel næppe kalde det grundlag, der lige nu gentages som et bevidstløst mantra, for at være særlig oplyst, så længe de kræfter, der foregiver at oplyse, samtidig censurerer enhver form for kritiske spørgsmål, samt tyr til voldelige midler, der dag for dag bliver mere og mere almindelige. Det er kræfter, der helt bevidst forsøger at skabe splittelse og marginalisering af befolkningsgrupper, være de flygtninge eller modstandere af en dagsorden, de ikke ønsker at være en del af. Og ét essentielt spørgsmål melder sig: Hvorfor? Hvad er agendaen?

Danskernes tillid skal ikke misbruges
Heldigvis ser det ud til, at der også i Danmark er flere og flere, der ser gennem bedraget. Danskerne er tillidsfulde og ordentlige mennesker. Men man skal ikke misbruge deres tillid, for så giver det bagslag. Det håber jeg virkeligt, at politikerne på Christiansborg forstår.

Det store skifte
Den tid, vi står midt i netop nu, er begyndelsen på et helt nyt paradigmeskifte. Det tror jeg, vi er nødt til at se i øjnene. Det er et skifte, der INTET har at gøre med ‘the Big Reset’, som den økonomiske elite har talt om i årevis. Det skifte, jeg tænker på, har med etik og medmenneskelighed at gøre. I den virkelighed er det utænkeligt, at nogen synes, at det er smart at den ‘kloge’ snyder den ‘mindre kloge’. I den virkelighed vil det ikke mere give mening at udnytte andre, for at man selv kan få et udbytte. I stedet for at være så centreret på slogans som ’Hvad er der i det for mig’, vil den nye dagsorden i højere grad være båret af et nyt slogan: Hvad kan jeg bidrage med!
En forståelse af, at vi alle er i samme båd, vil befordre en lang række løsningsmodeller på menneskehedens udfordringer, der vil være befriet for kommercielle interesser og ensidig fokus på økonomisk vækst og profit.
Et helt nyt credo for menneskeheden vil dukke frem. Det kunne lyde således:

FORSONING I STEDET FOR STRAF
UDFORDRING I STEDET FOR NORM
MEDFØLELSE I STEDET FOR KYNISME
NÆRVÆR I STEDET FOR DISTANCE
HUMOR I STEDET FOR SARKASME
ORGANISK I STEDET FOR MEKANISK
DYNAMISK I STEDET FOR STATISK
UNIVERSEL I STEDET FOR NATIONAL
GENERØSITET I STEDET FOR GRÅDIGHED
ALTRUISME I STEDET FOR EGOISME
OPLYSNING I STEDET FOR ESKAPISME
BEVIDSTGØRELSE I STEDET FOR BEDØVELSE
SAMARBEJDE I STEDET FOR KONKURRENCE
HJERTETS VISDOM I STEDET FOR KUNSTIG INTELLIGENS
KLAR OG KÆRLIG I STEDET FOR KOLD OG KYNISK