Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 13. februar 2020

1. Alle former for gift og sundhedsfarlige tilsætningsstoffer i madvarer skal forbydes.

2. Alle madvarer skal være økologiske.

3. Farlige fedtstoffer, raffineret sukker og raffineret salt forbydes.

4. GMO-fødevarer forbydes.

5. Et omfattende forskningsprojekt med dyrkning af lægeurter og planter iværksættes.

6. Et omfattende forskningsprojekt med naturlige vitaminer og mineraler iværksættes.

7. Al konventionel medicin udfases, mens de midler med flest og farligste bivirkninger forbydes.

8. Det skal være muligt for alle borgere at blive testet for tungmetalforgiftning samt efterfølgende at blive afgiftet under sikre forhold.

9. Et omfattende projekt med uddannelse af kostvejledere, naturmedicinere og urtespecialister iværksættes.

10. Konventionelle læger efteruddannes, således at uddannelsen omfatter holistisk medicin og tænkning.

11. Varme hænder og omsorg samt sund økologisk kost på hospitaler og plejehjem skal spille en langt større rolle end i dag.

12. Heilpraktikere, homøopater, phytoterapeuter, lydterapeuter, akupunktører, biopater, kinesiologer, osteopater, kiropraktikere, kranio-sakralterapeuter, zoneterapeuter, tankefeltterapeuter, body sds-terapeuter etc. inddrages i den almindelige sygdomsbehandling.

13. Healere med specielle gaver, der har vist sig positive i sygdomsforløb, skal så vidt muligt ligeledes inddrages i sygdomsbehandling.

14. Al forskning skal foregå i statslig regi. Det skal ikke mere være muligt at kapitalisere på menneskers sygdom.

Med hensyn til mit forslag til en ny sundhedsreform

Først og fremmest var mit indlæg et forsøg på at vække til debat om det danske sundhedsvæsen og vores tilgang til sundhed. Jeg har oplevet mennesker med livstruende sygdomme og opgivet af lægerne, som har fået livet tilbage gennem kostomlægning. Jeg har oplevet mennesker blive raske ved at droppe en lang række af konventionelle mediciner. Min egen mor på 93 er et godt eksempel. Jeg kender mennesker med svære lidelser, som er blevet hjulpet gennem naturmedicin, specifikke mediciner, hvoraf flere i dag er forbudt at sælge i Danmark, istandsat af medicinalindustriens lobby med politikerne. Flere og flere mennesker pådrager sig sygdomme, som lægerne har svært ved at diagnosticere. Og så udskrives der alt for ofte mere eller mindre tilfældig medicin.

Jeg mener selvfølgelig ikke, at al konventionel medicin skal væk. Men alt med giftige bivirkninger skal. Der er lavet uafhængige undersøgelser, der viser, at det ikke er lidelserne, der slår patienterne ihjel, men bivirkningerne fra den konventionelle medicin, patienterne indtager.

Med hensyn til diabetes, har jeg set, hvordan mennesker gennem kostomlægning er blevet raske. Men generelt må det være sådan, at i de tilfælde, hvor medicin er absolut nødvendig, der skal den selvfølgelig være tilgængelig. Og det gælder for ALLE lidelser og sygdomme. Og så skulle det selvfølgelig være muligt også at kunne bruge naturmedicin.

Der findes afgiftningsmidler, der mere eller mindre kan kurere de fleste lidelser, og de er så enkle, at de latterliggøres og derfor ignoreres. Men i stedet for at le hånligt, så kunne man jo for eksempel afprøve om sådanne midler virker. Der kunne spares enorme summer i sundhedsvæsenet, såfremt man brugte sådanne midler.

Med hensyn til salt og sukker, så mener jeg, at man burde udskifte raffinerede produkter med u-raffinerede.

Det er let at have fordomme om alt, hvad der er alternativt. Især fordi der i denne tid køres så indgående hetz mod netop alternative behandlere og naturmedicin. Man får næsten mindelser til 30’ernes Tyskland, hvor Hitler startede en kampagne, der sidestillede jøderne med dyr. Og det er jo tankevækkende, at man blot ved at gentage en løgn, kan overbevise borgerne om, at det er sandheden. Men mange glemmer, at de konventionelle mediciner, i langt de fleste tilfælde er kopier af naturens egne midler. De kopierede midler kan man tage patent på, og derfor tjene langt mere på. Problemet er blot, at kopimedicinen har bivirkninger.

Naturens medicin har bevist sin virkning gennem tusinder af år. Men som med al anden lægekunst kræver det uddannede mennesker til at varetage udnyttelsen af de naturlige midler. Og de findes. Inden for alle områder findes der brodne kar, også inden for de alternative rækker. Disse skal selvfølgelig stoppes. Jeg ville blot ønske, at man på samme måde ville være lige så optaget at stoppe de brodne kar i det konventionelle sundhedssystem.

Med hensyn til mit udsagn om, at det ikke burde være muligt at berige sig på andres lidelser, der hentydede jeg til medicinalindustrien. Al forskning burde være befriet for kommercielle interesser. Det system, vi har nu, tilgodeser i hvert fald ikke borgernes velfærd, men i højere grad medicinalindustriens aktionærer. Alle, der arbejder med at hjælpe mennesker, skal selvfølgelig have en løn, ligesom alle andre mennesker, det gælder læger som heilpraktikere etc.

Hvis mine forslag til en sundhedsreform opfattes som en vækkelseskampagne, så er det helt rigtig set. For jeg mener, at vi her i Danmark har lagt os alt for godt til rette, og at det er på tide at vågne op og begynde at tage ansvar for egen sundhed. Vi skal alle sammen dø, uanset årsagen. Men den største udfordring i Danmark er at bryde vaner og faste mønstre. Modstand mod forandring er den største udfordring for os alle.

Med hvilken baggrund blander jeg mig i sundhedsdebatten og andre debatter?

Siden jeg var ung, har jeg været et nysgerrigt menneske, der ikke lod sig spise af med gængse forklaringer på noget som helst. Som teenager begyndte jeg et selvstændigt studie i filosofi og sammenlignende religion, et studie der er blevet udvidet til at omfatte metafysik og spiritualitet, og som har varet lige siden. I 1988 begyndte jeg et selvstudium i aramæisk, for på den måde at finde dybere ned i Biblens tekster, ikke mindst Ny Testamente. Dette studie har været banebrydende, og jeg har skrevet flere bøger om emnet, der er udkommet internationalt.

I 1995 blev jeg imidlertid syg af en lidelse, som man ikke kunne diagnosticere eller behandle, hverken i det konventionelle eller såkaldt alternative system. I 1998 blev jeg imidlertid, ved naturlægen, heilpraktikeren og seeren Calle Montsegurs hjælp, helbredt. Det resulterede i, at jeg fra da af og frem til Calles død i 2007 var ’troldmandens lærling’ hos ham og derfor var vidne til, hvordan han hver eneste dag, pr. telefon, hjalp mennesker fra hele verden. Som oftest fjerndiagnosticerede og fjernhealede han dem, men af og til tog han homøopatiske midler og forskellige afgiftningsmetoder i brug. Calle var en mesterlig homøopat, og mange læger benyttede sig af hans kunnen, ikke alene i forhold til patienter, som var opgivet, men også når de selv havde fået livstruende sygdomme. Calle helbredte mange, der ellers var erklæret uhelbredelige, for kræft.

I forbindelse med uddannelsen arbejdede jeg selv som terapeut i syv år, hvor jeg gjorde mig vigtige erfaringer. I 2003 stiftede jeg Hearts and Hands, en forening af terapeuter, der VEDERLAGSFRIT stiller deres tid og evner til rådighed for enhver, der har brug for det. Det foregår i centre i København, Aarhus og flere andre byer i Danmark, hvor man en gang ugentligt kan henvende sig og modtage hjælp, ligesom der eksisterer en fjernhealingslinje, man kan blive optaget på. Mange patienter, der gennemgår kemobehandling benytter sig af tilbuddet. HH har en hjemmeside, hvor man kan læse mere om de etiske retningslinjer, og hvordan man kan få hjælp: https://heartsandhands.dk.

I dag leder jeg, sammen med min hustru Githa Ben-David, Gilalai – Institut for Energi og Bevidsthed. Vi er begge drevet af at ville finde nye metoder, der kan afhjælpe de problemer og lidelser, et ensidigt teknologisk orienteret samfund har skabt. Vi hylder Einsteins ord:
‘Det intuitive sind er en hellig gave, og det rationelle sind er en trofast tjener. Vi har skabt et samfund, der hylder tjeneren og har glemt gaven.’
Det sidste vil vi gerne være med til at lave om på.

På instituttet afprøver vi f.eks. afgiftningsmetoder, og Githa har skrevet en bog, ‘Hjælp’, om dette arbejde. Vi undersøger forskellige placebo-effekter og arbejder med lyd, vand – dets struktur og kvalitet, samt med lys i alle dets afskygninger, ikke mindst lys som bevidsthed. I den forbindelse er vi i kontakt med forskere rundt omkring i verden. Forskere, der ligesom vi, ikke har gjort sig afhængige af kommercielle interesser. På instituttets filmkanal, http://www.cosmoporta.com, kan man f.eks. se spændende interviews med bl.a. professor Gerald Pollack, professor Guiseppe Vitiello, forskerne Harald Kerres, Len Murray og John Stuart Reid, som sammen med Githa deltog i den årlige International Water Conference i Sofia 2018. På Cosmoporta kan man også finde interviews med seniorforsker Stephanie Seneff samt biologen Rubert Sheldrake.

Hos Calle Montsegur lærte jeg desuden at arbejde med mine medfødte intuitive evner, hvilket i dag er en vigtig del af mit arbejde, som først og fremmest er af formidlingsmæssig karakter. Jeg samarbejder med en lang række mennesker, som alle er i besiddelse af et åbent hjerte og et åbent sind.

Det, vi i dag kalder ’alternativ medicin’, var i virkeligheden den oprindelige og naturlige medicin. Det blev der lavet drastisk om på efter 2. Verdenskrig, hvor Rockefeller-dynastiet mere eller mindre gennemtvang et helt nyt sundhedssystem i Europa og på den måde ændrede nationernes syn på deres egne naturlige resurser. Det har skabt en nærmest middelalderlig holdning og hetz på naturlige mediciner og de mennesker, der har forstand på dem. Det er lykkes medicinalindustriens lobby at bilde politikere og andet godtfolk ind, at de såkaldte ’alternative behandlere’ og deres ’alternative metoder’ kan sidestilles med humbug og heksekunst. Måske skyldes det det faktum, at alt for mange borgere søger hjælp hos naturens resurser? Det er simpelthen et spørgsmål om markedsandele og økonomi. Også det vil der med tiden blive lavet om på. Der er for mig ingen tvivl om, at hvis mennesket skal have en fornuftig fremtid, så bliver det konventionelle sundhedssystem nødt til at samarbejde med det såkaldt ’alternative’.