Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 4. juni 2011

Det spørgsmål får jeg mange gange dagligt.
Her er et forsøg på at give et svar.

Rigtig mange går lige nu gennem hårde og udfordrende processer. Ja, hele kloden ser ud til at være midt i en forvandling.

Det, der sker nu, har været under opsejling længe. Det er egentlig såre enkelt. Den kollektive som den personlige proces er det direkte resultat af menneskets tænkning, gøren og laden. I dette og i tidligere liv.

Vi har længe talt om, at alt, hvad der har udtjent sin rolle, må forgå og forvandles. Dette er ikke mere blot en teori, men et faktum. Og uanset om man nu er bevidst om alt dette eller ej, så vil man leve med følgerne af det skifte, der sker, og som til næste år vil sætte endnu mere kontant ind.

Det er store rengøringsdag. Den store renselse. Samfundsnormer, økonomiske systemer, rigide og begrænsende holdninger udfordres og kollapser. Alt det, der stejlt igennem årene har nægtet at flytte sig, at bevæge sig, at forvandle sig, bliver væltet omkuld nu, såfremt det ikke tillidsfuldt overgives til processen. Ligesådan med vore egne rigide opfattelser. Også vi er bedst tjent ved at overgive os til den indre proces så bevidstheden, empatien og nærværet kan udfolde sig fra hjertet.

Det er nu vi skal sige fra over for alt det i vores egen adfærd og i samfundssystemet, som vi ikke mere kan stå inde for. Vi må alle se på, i hvor høj grad vi hver i sær bidrager til forurening og misbrug, enten direkte eller indirekte gennem vore vaner og vort forbrug. Det er en stor udfordring, for vanens mangt er stor. Men det skal gøres, og det bør gøres nu. Hvis ikke vi gør noget, accepterer vi stiltiende at befinde os ombord på en rollercoaster, der er på vej ud over afgrundens kant. Det er sagt før. Nu må vi betale prisen for et århundredes døvhed.

I 2012 kan profetien kapitel 29, side 114 i min bog ZOÉ, meget vel blive virkelighed, eftersom der til næste år igen vil opstå solstorme, samt herske pluto, merkur, neptun og uranus-kræfter, der i forkellige konjukturer kan skabe kaos i alle former for kommunikation. Internet og harddisk er skrøbelige kommunikations og hukommelsesformer. Det gør pludselig vedvarende kommunikations og rejse former som OBE til aktuel virkelighed. Samtidig med at den gamle virkelighed forgår, kommer en ny til syne, for dem som har ører at høre med og øjne at se med.

Det er let at tabe modet i disse tider, men det er netop udfordringen, at vi trods kaos, bevarer roen og bruger alt det, vi forhåbentligt har lært i vort spirituelle arbejde. Husk, vi er evige væsener. Og så er det ikke forbudt at bruge vor medfødte humor. Humor og kærlighed. Humor og nærvær. Humor og indføling. Humor og empati. Humor og taknemmelighed.

Det behøves ikke at være smertefuldt når hjertes rose åbner sig. Vi skal blot give slip på frygten for det nye, samtidig med at vi siger farvel og tak til det gamle i taknemmelighed over alt det, det har lært os.