Refleksioner af Lars Muhl og Ole Vadum Dahl – blogindlæg fra d. 30. november 2021

Der har, i løbet af de seneste år, indsneget sig et, efter danske forhold, helt nyt begreb: Konspirationsteoretiker. Det bruges i dag stort set om enhver, der tillader sig at stille kritiske spørgsmål til nye teknologier som fx 5G, samt til vacciner som fx dem, der lige nu nærmest tvinges i borgerne, stærkt promoveret ved hjælp af et andet nyt begreb: Samfundssind.
Disse to begreber udspringer af en fortælling, der er blevet til sandheden om den virkelighed, vi befinder os i og handler ud fra.
Spørgsmålet er dog, om den virkelighed og sandhed er så virkelig og sand, som dens formidlere, politikere og diverse medier påstår?
Som sagt før, danskerne er velmenende, pligtopfyldende, ordentlige og tillidsfulde mennesker. Men betyder det, at man kan byde dem hvad som helst?
For hvor kommer de informationer fra, som vi dagligt kalder nyheder, og som vi bygger vores virkelighedsopfattelse og holdninger på? Som en eller anden sagde for nylig: ‘Den bedste måde at bekæmpe den seneste variant på er at slukke for tv’et’.

Vi, Ole Vadum Dahl og Lars Muhl, vil gerne invitere til et nyt videomøde på onsdag d. 8. december 2021 kl. 16.00, hvor vi vil tale om nogle af disse emner. Der vil være en fælles livestream på vores respektive Facebooksider, hvor du også vil kunne se optagelsen bagefter:
https://www.facebook.com/larsmuhl
https://www.facebook.com/olevadumdahl

I mellemtiden håber vi at du har lyst til at se de fire vedlagte videoer, der forhåbentlig kaster nyt lys over de kilder, hvorfra vi får vores informationer, samt på de få kommercielle kræfter, der ejer det meste af den markedsplads, hvorfra vi køber de fleste af vores fornødenheder.
Det kan nogle gange være med til at få virkeligheden til at fremstå lidt klarere, når man ser den gennem helt nye briller, i stedet for de gamle, der er givet os helt gratis af dem, som ønsker at sælge os endnu et produkt, som vi måske slet ikke har brug for.

I videoen ‘Monopoly’ følger vi pengene og får indblik i hvilke kræfter, der står bag stort set alt i denne verden. Jo flere penge, des mere magt. Det er efterhånden ingen hemmelighed længere, at den industrielle lobbyisme, som mange advarede os mod, for længst er slået igennem. Det er kun borgerne, der ikke er blevet informeret om det. Alt for mange tror stadig, at en organisation som WHO er uvildig og udelukkende tjener borgernes interesser. Det samme gælder for de danske sundhedsmyndigheder og hele sundhedssystemet, patientforeninger, samt en stor del forskere og læger, der modtager donationer og midler fra medicinalindustrien.
https://rumble.com/vn7lf5-monopoly-who-owns-the-world-must-see.html

I Ted-talken ‘Astoturf and the manipulation of media messages’ fra 2015, giver journalist og medieforsker Sharyl Attkisson os et tiltrængt indblik i, hvordan medicinalindustrien fusker med informationer og promoverer dem som troværdige nyheder. Dette sker gennem manipulation af nyhedsstrømen på diverse sociale platforme gennem skabelsen af falske græsrodsbevægelser og profiler. Selv Wikipedia, som de fleste tror er en uvildig og neutral platform, manipuleres af de kommercielle kræfter. Det samme gør sig gældende for diverse nyhedsbureauer, som alle er tilknyttede til de samme kræfter.
https://youtu.be/-bYAQ-ZZtEU

I denne video ser vi Dr. Aseem Malhotra i et inteview på engelsk tv. Her fortæller han om den whistleblower, der er trådt frem og har afsløret hvordan medicinalfirmaet Pfizer svindler med data og tilbageholder vitale oplysninger om de nye vacciners bivirkninger. Dr. Malhotras ærinde er ikke at starte en diskussion om vaccination eller ikke-vaccination. Han er selv vaccineret med to stik af Pfizers vaccine i tillid til de garantier, der blev givet om, at vaccinen var effektiv mod smitte af C-nitten. Han er nu bekymret for den splittelse mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede, der promoveres af politikerne og medicinalindustrien, fordi dette kan betyde, at den store del af læger og sygeplejerske i sundhedssystemet, der ikke ønsker at lade sig vaccinere, i tilfælde af indførelse af tvangsvaccination, vil sige deres stilling op. Det kan betyde et totalt kollaps af hele systemet. I øvrigt mener han, at enhver bør bestemme, om man ønsker at lade sig vaccinere eller ej.
https://youtu.be/m1c-oPF38FY

Sidste video handler om sammenhængen mellem C-nitten-vaccinen og de hjertekomplikationer, der rapporteres blandt ny-vaccinerede, især yngre mænd. På trods af, at det danske ‘Tjek Det’ påstår, at den lange række af topatleter, der uden varsel mister bevidstheden og efterfølgende får konstateret alvorlige hjerteproblemer, ikke udgør en forøgelse i forhold til det ’normale’, tager flere og flere læger og idrætsfolk disse komplikationer langt mere mere alvorligt, netop fordi de oplever stigningen af hjertetilfælde. Igen er det Dr. Aseem Malhotra, der informerer.
https://youtu.be/gJ8t0qQ5R4I

Som noget nyt i beskrivelsen af symptomer på C-nitten er netop tilføjet hjerteproblemer, såsom pludselig blodpropper, a-rytmiske forstyrrelser etc. Det har ellers indtil nu udelukkende været en bivirkning efter vaccination. Men sådan er der så meget, og det er måske ved at være på tide, at vi sammen får gjort noget ved de kræfter, politiske som kommercielle, der ikke holder sig tilbage fra, på de ovenfor beskrevne måder, at manipulere vores virkelighed.

Det er NU, at vi bør tage den fornødne tid til at sætte os ind i hvad det er for en virkelighed, man nærmest desperat forsøger at trække ned over os, samt hvilke metoder der tages i anvendelse for at opnå det ønskede resultat.

Kærlig hilsen
Muhldyret & Det Blinde Æsel