Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 5. februar 2013

Det store kvantespring, der efterhånden er blevet talt så meget om, og som er ventet af mange, er allerede indtruffet. Det skal forstås på den måde, at enhver forvandling altid er en mulighed, der blot afventer en beslutning.

Beslutningen indebærer, for at være virkningsfuld, en frigivelse af alt bundet, af ethvert dogme og ethvert sæt regler.

Betyder det, at der ikke findes en kosmisk lov? Nej!
Den kosmiske lov er den eneste fælles reference vi kan regne med. Den er essensen af det skabende og opretholdende princip, og derfor i bund og grund ét med alt levende. Hver især bærer vi rundt på denne mulighed og har altid gjort det. Nu venter blot det afgørende valg.

Vi er skabt af samme stof som stjernerne. Vi bærer det evige liv i os. Den fysiske krop forvandles til kompost, når den har udtjent sin værnepligt for et menneske. Vore tanker og følelser efterlader sig former i æteriske og astrale bevidsthedslag, mens Sjælen vender hjem til sit guddommelige ophav.

Om vi, efter det vi kalder døden, men som blot er en re-identifikation, vælger at leve et nyt menneskeliv, eller om vi foretrækker eller har brug for en tilværelse på et andet bevidsthedsplan, er en beslutning, vi tager sammen med vore åndelige vejledere.

Når vi forstår denne sammenhæng, ikke blot intellektuelt, men som en dyb vished, der gennemstrømmer hele væsenet, vil vi aldrig mere være bange for at dø. For vi vil vide, at døden blot er en overgang til en anden form for væren.

Denne indsigt vil være afgørende for om vi kan tage det valg, der før eller siden vil indebærer det omtalte kvantespring. For, hvis vi helhjertede kan sige JA til vores kosmiske oprindelse, vil det forandre ALT. Når vi forstår alle tings og alle væseners sammenhæng, hvordan vil vi da kunne fortsætte som hidtil? Nej, vel – det kan vi ikke.

Derfor er JA til det guddommelige i mennesket, dets eneste mulighed for forvandling NU!