NY BOG UDKOMMER 1. JULI

SKÆBNESPEJLET

Indvielsens Hellige Tal
Ifølge Den Danske Ordbog betyder Skæbne: ”Højere magt, der tænkes gribe ind i og styre menneskets liv.” I den nordiske mytologi betyder begrebet skepna, ”det, der er bestemt”. Af skæbne kommer begrebet at skabe. Ifølge åndsvidenskaben, er denne højere magt både Den Overordnede Gudsbevidsthed, samt Gudsbevidstheden i mennesket, i hvis billede det er skabt. Det er derfor sjælen selv der, inden den inkarnerer, sætter sig for, hvordan dets iboende guddommelige potentiale skal komme til udtryk nu. Skæbnen beror ikke på nogen former for tilfældighed. Som Einstein sagde: ”Gud spiller ikke med terninger”.
Bag alt skabt befinder der sig en overordnet bevidsthed, som vi kalder Gud. Mennesket er bevidsthed, ligesom Gud er det. Og bevidsthed kan bevæge sig frit overalt. Denne frie bevidsthed er menneskets oprindelige tilstand.
Gennem de 22 arketypiske tegn i det aramæiske alfabet kan vi finde ind til den frekvens, vores åndelige DNA, der forbinder os med den oprindelige tilstand, vi synes at have glemt. Til hvert tal gives en såkaldt sjælstekst samt en meditation, der kan praktiseres alle steder, fra kirken eller meditationsrummet til banegården eller supermarkedet.
Det er derfor mit håb, at Skæbnespejlet må være til inspiration for enhver, der søger sit overordnede åndelige formål i livet.