Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 27. marts 2013

I den senere tid er jeg blevet opsøgt af en del mennesker, lige fra den modne forretningsmand, der er gået konkurs, til den unge, smukke og intelligente kvinde, der ikke kan se meningen med livet, og derfor er plaget af tanker om selvmord.

I det hele taget opsøges jeg dagligt af mennesker, der ikke kan finde mening med livet.

Det har givet anledning til følgende:

HVEM ER VI?

Vi er Sjæle, der lige nu befinder os i kroppe på det jordiske plan. Som Sjæl har vi ét liv. Dette liv er til gengæld evigt. Når vi forlader det jordiske plan, efterlader vi den fysiske krop, der meget hurtigt forvandles til kompost. Vi (Sjælene) vender tilbage til vort udgangspunkt, Sjælsblomsten, som, hvis vi bliver i dette billede, vi hver især hat stående i Paradisets Have, for foden af det store skabende princips trone, også kaldet GUD.

Hver eneste Sjæl er en repræsentant for det skabende princip GUD. Vi bærer altid med os den guddommelige essens i os. Som dåbsgave har hver eneste Sjæl fået den frie vilje. Det vil sige, at vi påtager os et ansvar for os selv og den opgave, vi har fået tildelt, hver gang vi inkarnerer. Når livet ikke altid arter sig sådan som vi havde håbet det, skyldes det udelukkende vore egne valg. Så det kan ikke nytte at vi begræder vores skæbne, eller piver over den mindste modgang. Alt, hvad vi møder, er noget, vi selv har skabt. Alt hvad vi sender ud, vender tilbage til os.

HVORFOR ER VI PÅ JORDEN?

Jorden er blot ét af utallige bevidsthedsplaner, Sjælene kan inkarnere på. Men Jorden tilbyder en ganske særlig indvielse, som hedder KÆRLIGHED. Vi er her simpelthen for at lære hvad kærlighed er, hvordan den virker og hvordan vi udfolder den. Men der er ikke tale om kærlighed i den sukkersøde version, vi oftest bliver præsenteret for. Kærlighed er ikke det her hvis-du-kan-lide-mig,-så-kan-jeg-også-lide-dig-agtige købmageri. Hvis du savner kærlighed, så GIV kærlighed, og giv den UBETINGET. Ja, uanset hvad du savner, så er det lige nøjagtig det, du selv mangler at give. Sådan virker SAND kærlighed.

Der er INTET at frygte. Hav TILLID til UNIVERSET, hav TILLID til dine MEDMENNESKER, også selvom at nogle af dem måske snyder dig eller bagtaler dig, så vid, at også det er en del af den store plan, og at det er via din måde at reagere på, der er afgørende for udfaldet.

INTET kan skade dig. Der findes INGEN død. ALT er blot en overgang, en bro, en transformationsproces, som vi ALLE er en del af, og alle skal igennem. Livet er og burde være en frydefuld og glædesfuld rejse – også når vi møder modstand og modgang.

Da en mand, der havde mistet alt, ringede til Seeren for ar beklage sig, og for at få hjælp, blev han mødt med Seerens begejstrede stemme: ‘Tillykke! Har du virkelig mistet ALT?’, ‘Ja,’ sagde manden næsten grædende. ‘Hvor er DU heldig!’ nærmest råbte Seeren, ‘Så har du intet mere at bekymre dig over. Det er jo en helt, helt fantastisk situation du befinder dig i, tillykke med det’.

Mange ønsker at være noget særligt, og kan ikke affinde sig med at være den, man er. Men den eneste måde at være noget særligt på er, at opgive kampen for at blive det. Alle mennesker er unikke. Kun når man forsøger at være noget, man ikke er, bliver man så almindelig, at ingen orker at have noget med en at gøre.

Vi er her på Jorden for at tilbyde vores erfaring, vores tjeneste, og vores kærlighed. Vi stiller os til rådighed for GUD med det, vi hver i sær har at give.

ER SYGDOM EN STRAF?

Nej, det er den ikke. Vi lever altid i følgerne af vore egne gerninger. Ikke alene fra den nuværende inkarnation, men også fra tidligere inkarnationer. Rammes vi af en tung sygdom eller lidelse, som f. eks. kræft, er det ikke fordi vi er ekstraordinært onde, eller har handlet mere uhensigtsmæssigt, end den der lider af en ordinær allergi. Fysiske sygdomme har først og fremmest noget med vores fysiske krop og og arvelige gener at gøre. Sygdomme og lidelser er en del af den guddommelige pædagogik, som gennemstrømmer universet til benefice for os. Smerten er budbringeren, og budskabet er altid VÅGN OP! Det er gaven, som ALTID følger med uheldet, sygdommen, bruddet og tabet.

Mange store helgener og oplyste Sjæle, er blevet ramt af dødelige sygdomme. Både Krishnamurti og Ramana Maharshi, for blot at nævne to store mestre, døde begge af kræft.

HVAD SKER DER NÅR VI DØR?

Døden, som vi normalt forstår den, er en illusion. Døden er blot en overgang til anden form for væren. Vi går fra det fysiske plan til de åndelige planer. Døden er en vigtig indvielse, og netop der kan en sygdom spille en væsentlig rolle for vores forståelse af denne indvielse.

Når den enkelte Sjæl vender tilbage til sin Sjælsblomst, nærer og vander Sjælen den med samtlige de erfaringer, den har gjort sig på det plan, hvor den netop er kommet tilbage fra. Og under hele denne indvielsesproces er Sjælen omgivet af lysvæsener, også kaldet engle, som modtager og vejleder den.

Der findes andre bevidsthedsplane, andre planetsystemer og andre universer, hvor vi kan gøre os erfaringer. Yeshua sagde det meget tydeligt i Ny Testamente: ‘Min Faders rige har mange boliger’.

HVAD SKER DER, NÅR VI RE-INKARNERER?

Uanset hvilket plan, vi genfødes på, er det altid med det formål, at gøres os erfaringer og erkendelser, som alle lægger til, og bliver en del af skabelsen. Jorden har en særlig tung energi, men det er lige nøjagtig den energiform, der giver de bedste vilkår for at lære om, og at udfolde sand KÆRLIGHED.

HVAD SKER DER, HVIS VI BEGÅR SELVMORD?

Lysets guddommelige lov siger, at det er forbudt at tage liv. Også ens eget. Tager man sit eget liv, undgår man ikke problemer. Uden at gå i detaljer kan jeg kun sige, at selvmord afstedkommer et kæmpe tilbageskridt, hvor man, på meget kontant vis, konfronteres med de problemer, man ønskede at undgå mens man var på Jorden. Så selvmord er ikke nogen løsning. Tværtimod.

Enhver kan komme i en tung og modløs situation. Ja, det er faktisk en del af det erfaringsgrundlag, vi skal igennem her. Rammes vi ekstra hårdt må vi søge hjælp hos nogle af vores medrejsende. Vi er omgivet af brødre og søstre og af lysvæsener, der blot venter på at tilbyde os deres hjælp. Vi er her for AT HJÆLPE HINANDEN.

FINDES DER ET MANTRA, DER GØR EN FORSKEL HER PÅ JORDEN?

Ja, det gør der.
Det hedder TAK!
Tak for LIVET og de muligheder det giver for udvikling.
Tak til alle dem, der gik vejen før os.
Tak til alle jer, der lige nu gør en forskel i kærlighed til livet og medmennesket, uden at gøre noget stort nummer ud af det.

Læs f.eks. Lysets Lov, om kærlighed og tilgivelse, som er beskrevet af YESHUA i Bjergprædiken. I min bog Det Aramæiske Mysterium, er denne prædiken samt meget mere udfoldet ifølge det sprog, som Yeshua talte. Psykologien bag dette sprog er vor tids psykologi, og det sprog, der binder universet sammen til et meningsfuldt og kærlighedsfuldt hele.

TAK FOR DIG OG ALT DET, DU GIVER!