Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 11. januar 2014

Ariel Sharon døde d. 11. januar 2014 (præcist på en Sol/Venus konjunktion) efter at have været holdt kunstigt i koma i mere end 7 år.

Som skrevet i min bog ‘Taxo Luma – Fortællingen om en Avatar’, blev der i 2006 knyttet en profeti til den israelske premierminister Ariel Sharon. Det var en af de mest anerkendte rabbinere, Yitzak Kaduri, der profeterede, at Messias ville træde frem, efter Sharons død. Endvidere fremgik det af profetien, at denne Messias hed Yeshua (Jesus).

Der er ingen tvivl om, at Kaduri selv var af den opfattelse, at Yeshua ville træde frem på det jordiske plan i en ny inkarnation. Uanset om dette viser sig at være sandt eller ej, tror jeg man skal være indstillet på at den Messias, som også må fremtræde, er Messias i enhver af os.

Den tillukkede Messiasport i det gamle Jerusalem, i gennem hvilken Yeshua i sin tid entrede byen for at lade sig hylde som konge, og senere igen passerede igennem – da han gik op på Olivenbjerget og transcenderede – også er den port, både kristne og Jøder forventer at Messias skal komme gennem nu. Problemet er blot, at Messiasporten er muret til. Den skal nedbrydes før Messias igen kan træde ind i Jerusalem. Og måske forholder det sig ligeså med vore hjerter. At også de er tilluklede, så Messias ikke kan komme ind.

Kaduris Profeti fremsagt i årene 2004 til Kaduris død i 2006:

‘Jeg har set Messias! Og jeg ved hvem han er – jeg kender hans navn, jeg ved hvor han befinder sig. Jeg ved hvornår han kommer. Også I vil vide disse ting, et år efter min død.’

‘Han vil opløfte folket og bevise at hans ord og lov er holdbar.’

‘Ved Guds hjælp har Messiasånden knyttet sig til en nulevende person i Israel.’

‘Hans navn er Yeshua!’

‘Messias er allerede i Israel. Uanset hvad folk er sikre på ikke vil ske, vil efter al sandsynlighed ske, og det, vi er sikre på vil ske, vil måske skuffe os. Men til sidst vil der blive fred overalt i verden.’

Hvis Kaduris profeti er sand, så har Messias været i Israel, i hvert fald siden 2005. Siden da har han tilsyneladende ventet på det rette tidspunkt at træde frem. Altså efter Ariel Sharons død. Indtil da vil der angiveligt være megen uro i verden, en uro som vil ende med verdensfred.

Ifølge to af Kaduris elever, fortalte Kaduri at han i en årrække, hver nat havde kontakt med Messias. Disse elever fortæller endvidere, at Kaduri anerkendte Yeshua fra det Ny Testamente, som værende Messias.

Mange ortodokse jøder har haft meget svært ved disse profetier om den kommende messias, og mange har ligefrem påstået, at Kaduri profeterede om Antikrist.

Uanset hvad, så harJesus/Yeshua, for mig, altid stået som en ældre Sjæl, en storebror, der gik foran for at vise os vejen. ‘Hvis I følger mit eksempel, vil I kunne gøre endnu større undere end jeg!’

I de senere år har der været utrolig megen fokus på de såkaldt gnostiske evangelier, Thomasevangeliet, Fillipevangeliet etc., mens en kilde som Ny Testamente har stået i skyggen af disse. Men set gennem det aramæiske sprogs psykologi, som jeg har forsøgt i LYSETS LOV, er det som om at de ædelstene, som har ligget i dette skrift og ventet på at blive åbenbaret, pludselig lyser os imøde igen. For mig at se kan man finde alt om Messias-energien i både Gamle og Ny Testamente. De taler simpelthen sammen.

Messiasvejen er det empatiske hjerte og den klare tankes vej. Det er foreningen af det feminine og det maskuline (Sol/Venus) i hver af os. På alle planer.

Og vort individuelle arbejde begynder med at vi slår hul på den sande Messiasport, vort forhærdede hjerte. Alt i det ydre er sekundært. Kun det indre er primært. Vi kan ikke skabende vedvarende forandringer i det ydre, hvis ikke denne forandring først er sket i det indre.

Uanset hvem en kommende Messias er, eller hvad vedkommende kan udrette, så må en sand Messias først og fremmest være et forbillede for os andre. Han eller hun kommer ikke for at fratage os vort ansvar for os selv. Han kommer for, endnu engang at vise os vejen – vejen til Himmerige, Malkoota d’Shmeya. For det er den, vi har glemt. Messias er en Avatar i en lang række af avaterer, et eksempel til efterfølgelse, men det er OS, der skal ufolde Messiasånden i os og på Jorden. Nøjagtig som det blevet givet os igennem LYSETS LOV.

PS:

Imens Kaduri havde sine profetier om Messias og Sharon, arbejdede jeg stadig sammen med Seeren. I en såkaldt Helvedesfart, som jeg har beskrevet i min bog Gralstrilogien siderne 271 til 276, er på side 274 beskrevet et kæmpe dyr, et svin, der bliver holdt kunstigt i koma. Denne vision havde jeg i 2003. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på at dette kollektive Skyggedyr senere blev inkarneret af Ariel Sharon. Skyggedyret får først ro, når vi alle, hver især påtager os den del af dette dyr, som tilhører os. Altså at vi trækker alle vore projektioner hjem til os selv.

Måske varsler Sharons død også, at vi nu er tvungne til at se vores skygger i øjnene. Måske hører dette til den proces, der skal til, for at Messiasporten, vort hjerte, igen kan blive åbnet.