Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 22. januar 2015

Så er det sket. Der er gået hul på bylden. Den byld, som århundreders normer, fordomme og begrænsninger har udgjort i menneskets liv. Det kan godt være, at vi stadig ikke vil se og høre, men det er det ‘nye’ flow fuldstændig ligeglad med. Det nye flow er det virkelige forår. Det er det indre forår. Det er grønt og rødt og i alle verdens farver. Det ser stort på alle begrænsninger og normer, som angstfyldte mennesker har sat ind i verden for at lægge bånd på ånd og spiritualitet.

Hvordan kunne vi i vores vildeste fantasi forestille os, at menneskets iboende spiritualitet og ånd, ville kunne undertrykkes for evigt? Nej, vel. Af alle de mennesker, der gennem tiden har kontaktet mig for at få hjælp og healing i eksistentielle og åndelige anliggender, har årsagen til de lidelser som folk opsøgte mig for at få hjælp til, altid haft med undertrykkelse af Det højere Selv at gøre. Når man bliver ved med at undrtrykke sit virkelige potentiale, fordi man er så forhippet på at leve op til samfundets normer, bliver man på et tidspunkt syg. Så indtræffer lidelse og smerte. Og smerten er en vigtig budbringer i vort liv. Og budskabet er altid: VÅGN OP!

Er det ikke tankevækkende, at de mennesker i Silicon Valley, som opfinder alt det digitale isenkram, vi andre omgiver os med, og underholder vores børn med, har oprettet skoler til deres egne børn, hvori disse ikke har kontakt med noget som helst af isenkrammet før de når 15 års alderen. Ligesom flere og flere læger, der selv rammes af kræft, hellere opsøger alternativ behandling fremfor den behandling de selv er eksponenter for? Er det ikke også sært, at man i EU, på foranledning af medicinalvareindustrien, kræver dokumentation for virkningen af urter, som har bevist deres værd igennem tusinde af års brug i kulturen?

Vores kulturs mennesker er ramt af liv uden retning, formålsløshed, manglende livsglæde, selvmord, stofmisbrug, psyko-somatiske lidelser, overforbrug af anti-depressiver, shopping addiction, forførelse gennem reklamer (mind-pollution), støj, eskapisme, brug af ekstrem vold, ekstrem sex, ekstrem sprogbrug og rascisme som underholdning i film, accept af uhæderlighed i alle forhold blot det fremmer os selv, vildtvoksende spekulation med midlerne også selvom det destabiliserer samfundsøkonmierne, svindel, korruption og skjulte dagsordener i både forretningsliv og pollitik, hjemløshed og sult, global opvarmning og forurening, krig, misbrug af personlige data for at opnå profit, børnearbejde, skolesystemer der er konstrueret til at frembringe forbrugere ‘to feed the maschine’ istedet for medansvarlige borgere. Og sådan kunne man fortsætte. Men det vil vi ikke. For nu er det tid for et skifte.

Nu er det tid til at Spirit tager over. Og det kan kun gøres med vor hjælp. Hvergang vi ser og reagerer på uretfærdighed, svindel, ufred og løgn, uanset hvor det måtte være, hvergang vi istedet sætter retfærdighed, fred og sandhed ind i verden, da dør den gamle verden en lille smule, og det nye åndelige forår sætter frø.

Lyt til din INDRE stemme. Også selvom det kan være svært. Det er blot et spørgsmål om øvelse. Brug DINE sande kvaliteter, også selvom at de ikke ser ud til at være ‘populære’ lige nu. Noget bliver først ‘populært’, når mennesket forstår dets sande værdi. Og det er DIG, der skal vise denne sande værdi. Sæt ikke dit LYS (din SHM) under en skæppe, men lad det lyse og stråle så enhver bliver oplyst og kan se derved.

Tænk, set fra et højre perspektiv end det, hvor der kun er fokus på noget så trivielt som jagten efter, opmærksomhed, magt og det, at stable penge sammen, der forstår man, at livet her kun vare et øjeblik. Så melder spørgsmålet sig: Har jeg egentlig mere tid at spilde på normernes julelege?

Angreb og forsvar er en illusion, som hører det gamle til. Kun den, der mener at have brug for at forsvare sig, kan i virkeligheden angribes. Når vi undlader at deltage i angrebs-og-forsvars-spillet, når vi ikke mere ser andre i lyset af vores egen uformåen, og i lyset af vore egne begrænsninger og fordomme, når vi undlader at føle det nødvendigt at skulle angribe nogen, fordi vi nu ser andre i et mere helt lys, da vil al unødvendig smerte og alle unødvendige problemer opløses. I stedet for at forvente at det er andre, der skal fikse tingene, kan vi selv gøre det, der skal gøres, og undlade at gøre det, der ikke skal gøres. Det handler alt sammen om vore egne bevæggrunde. Hvorfor føler vi os kaldet til, igen og igen, enten at overskride andre mennneskers grænser, eller at tillade andre at overskrive vore? Det er fordi vi ikke er i balance med os selv. Sæt fri, og tag fri. Træd ud af normernes tyrrani og grib din frihed.

Der er åbnet for sluserne. Læg alt det gamle bag dig, og træd ind i FORÅRETS EVIGE FLOW. Det er DIG og DINE gaver, der er længe ventet.

12 års dreng på bagperronen af en bus
Forår.
Ingen bekymringer, ingen teorier
Ingen planer, ingen logik.
Står bare der, som en sol, der skinner.
Altings begyndelse, brusende blod,
brændende vand, jublende midtpunkt.
Inderste skabelse, ublufærdig, imødekommende.

NU!
Nu giver han de blinde sine øjne.