Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 25. marts 2011

HEARTFULLNES – Sjælsforbindelse og fred gennem stilhedsterapi og dybdegående nærvær.

Der var en tid, hvor mennesket opfattede sig selv som værende et stykke fysisk mekanik.

I det tyvende århundreder vandt endelig den opfattelse frem, at mennesket også var i besiddelse af en psyke.

Og derved er det blevet.

Når nutidens menneske konfronteres med livets mange udfordringer, og før eller senere befinder sig i en livskrise, tilbydes det en række løsninger, der dog alle tager udgangspunkt i den ovennævnte forestilling om mennesket som fysik og psyke.

Et udbredt middel, som tilbydes og anvendes flittigt, er medicin, der skal dæmpe stresssymptomer, sorg og angst. Dette svarer reelt til, at man i stedet for at slukke selve branden, nøjes med at slukke for brandalarmen.

Ved at betragte de udfordringer der tårner sig op i sygehus- og sundhedsvæsenet, bliver det mere og mere tydeligt, at man ikke forsat kan forsøge at løse problemerne med den samme holdning og tankegang, som skabte dem.

Heartfullnes tilbyder en anden løsning. Gennem udfoldelsen af Heartfullnes ses mennesket i sin helhed som fysik, psyke og Ånd.

Ved at genforbinde det enkelte menneske med egen Sjælsbevidsthed, reetableres dette menneskes evne til at hjælpe sig selv.

Dette sker ikke ved at fylde mere på, men nærmere ved at fjerne eller forvandle dét, der står i vejen for en sådan genforbindelse til Sjælsbevidstheden.

Heartfullnes er en indre tilstand, en form for Stilhedsterapi, der tilbyder et dybdegående nærvær, hvori mennesket kan finde fred. Når først der er skabt en sand og stabil indre fred, er der basis for, reelt, at løse andre problemer.