Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 3. januar 2013

I Lukasevangeliet er Yeshua citeret for at sige: Himmerige er inden i jer.
Yeshua talte aramæisk. Et vidunderligt og nærmest guddommeligt, holografisk, universelt sprog, hvor hvert eneste begreb har mange betydninger.

Himmerige på aramæisk hedder Malkootha d Shm-aya = En ophøjet himmelsk og evig tilstand. I dette begreb, er det aramæiske rodord SHM indeholdt. SHM er den livsgnist, den himmelske lyd og det lys, den guddommelige indentitet, selve livets essens, som Yeshua et andet sted siger, aldrig kan forgå og ikke må sættes under en skæppe. SHM er også det ord, Johannes siger var i begyndelsen, og ved hvilket alt blev skabt. SHM er altså det livskim, den oprindelige essens, det æteriske stof, der gennemstrømmer alt liv.

Er det ikke vidunderligt, at netop dette princip, SHM, som er forudsætningen for enhver form for liv, gemmer sig inden i det aramæiske udtryk for Himmerige (Malkootha d Shm-aya, som Yeshua altså siger, findes inden i os.

Vi opfordres altså til at lade SHM, livskraften og vores guddommelige identitet komme til udtryk igennem os. Det er ikke nok, at vi lader som om, eller blot siger, at vi er guddommelige, det skal også komme til udtryk igennem vore handlinger og i alt, hvad vi foretager os i den Jordiske virkelighed.

Det er IKKE tilfældigt, at vi lige nu befinder os på det jordiske plan. Der er så meget at gøre her. Så meget, der skal forvandles, så mange hjerter, der skal åbnes, så mange, der har brug for hjælp. Og hvis ikke det er de mennesker, i den del af verden, hvor der materielt set er overskud, der bør udvikle den åndelige side, og være dem, der øser af overskuddet, hvem er det så?

For mange er spiritualitet blot en anden form for eskapisme, man kan flygte væk i. Hvis ikke man kan holde verden ud, kan man altid forsvinde ind i englenes verden etc. Problemet er bare, at når man mister jordforbindelsen, så er der pludselig meget langt ned, den dag, der går hul på den lyserøde sky. Så er det, at man kan brække sine vinger noget så eftertrykkeligt, samt tabe glorie og harpe i faldet.

I sådan et fald er det kun humoren, der kan redde en. For, som Yeshua siger, er det kun de frelste, der ikke står til at redde.

Vi må aldrig glemme, at VI er ENGLENES HÆNDER her på Jorden. Det er i OS, engleenergierne planter deres gode hensigter, og det er gennem OS, at disse bør omsættes til handling.

Det er derfor vort ansvar, at Jorden forbliver et godt sted at være. Det er vort ansvar, at hjælpe alle dem, der af forskellige grunde har svært ved at klare dagen og vejen. Det er vort ansvar at udbrede det gode budskab, at vi ALLE er i samme båd, at VI ER BRØDRE OG SØSTRE, og at det derfor ikke giver nogen mening, at ville have magt over andre, eller at berige sig på andres bekostning.

Vi er ikke sat på Jorden for at herske eller at være slaver, men for at udfolde vore højeste kvaliteter, for at udvide vor bevidsthed, for at give, for at hjælpe, og for at synge og elske. Vi er her for at forvandle enhver form for destruktiv tankegang og adfærd.

Når man undlader dette, siges det på aramæisk, at man befinder sig i Helvede. For ligesom at Himmerige er en tilstand, hvor i vi er fokuserede og balancerede tilstede i NÆRVÆRET, er Helvede blot en tilstand der indikerer, at vi er ufokuserede, ubalancerede, ved siden af os selv, og derfor ikke kan udrette det, vi er kommet her på Jorden for at udrette.

I processen er vi nødt til at stå til ansigt med mørket, uden dog at fortabe os i det. For kun ved at erkende det, kan vi forvandle det. Det er mørket, der har brug for lys. Og kun et rent hjerte er i stand til at se klart i mørke.

Som der skrevet står: Alt kommer for en dag – og den dag er nu. Det er nu, en helt ny, kollektiv, multiuniversel bevidsthed folder sig ud og er tilgængelig. Og vi er alle inviterede. Mærk selv efter!

Sæt dig et øjeblik og slap af i alle muskler. Giv slip på skuldrene. Tag en dyb indånding og giv slip i et stort, dybt, jordisk suk.
Træk vejret helt ned i maven. Mærk hvordan maven udvider sig på indåndingen, og hvordan den slappes, når du puster ud.
Forestil dig, at Gud eller det guddommelige princip befinder sig for den ene ende af dit åndedræt, mens du naturligt befinder dig for den anden, og oplev nu hvordan du med hvert eneste åndedræt er i forbundet med den skabende kraft.

Dit åndedræt er en bro til Gud.

Så let er det. Praktiser dette bevidstgjorte åndedræt så tit som muligt, men helst i stilhed, og mærk hvorda SHM i dit inderste hjertekammer stille åbner sig og folder sig ud som en blomst.

Du er et guddommeligt og uundværligt væsen, der er her for at gøre en forskel. Brug den mulighed NU, også selvom det betyder, at du skal bryde normer og vaner. Fra i dag af, vil intet være som før.

I Taxo Luma – Fortællingen om en Avatar, og i mine øvrige bøger, kan man læse meget mere om alt dette.