Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 18. december 2014

Heartfulness er ikke en teknik, men en værenstilstand, baseret på bevidsthedsgørelsen af den himmelske essens i mennesket.

Heartfulness er ikke et kursus, men et valg, og for nutidens menneske et valg, der ofte skal tages hvert minut. Dette valg indebærer ikke et både og, men kun et enten eller.

Heartfulness er på den måde et radikalt valg, fordi der ikke findes nogen mellemvej. Når et menneske vælger at hvile i og handle ud fra den himmelske essens og der igennem praktisere Heartfulness, eksisterer der, i forholdet til andre mennesker, til gengæld ikke noget enten eller, kun et både og. Et menneske, der har valgt Heartfulness, fordømmer ikke, men rummer alt.

I bogen D’en Himmelske Vej’, kan du læse mere om vejen til Heartfulness.

Heartfulness er at stille sig til rådighed uden at gøre noget større nummer ud af det.
Heartfulness er at give afkald på retten til at eje, på ønsket om at blive æret og frygten for at blive glemt.

‘Fri mig fra ønsket om at blive elsket
fra ønsket om at blive forherliget
fra ønsket om at blive æret
fra ønsket om at blive rost
fra ønsket om at blive foretrukket
fra ønsket om at blive rådspurgt
fra ønsket om at blive populær
fra frygten for at blive ydmyget
fra frygten for at blive foragtet
fra frygten for at blive irettesat
fra frygten for at blive glemt
fra frygten for at blive bagtalt
fra frygten for at blive latterliggjort
fra frygten for at blive mistænkt.’
(Mother Teresa)

‘Når du har fundet tårernes sted,
vil du vide, at din ånd har løsrevet sig
fra verdens fængsel og har sat sin fod
på den vej, der fører til et nyt liv.’
(Isaac Syreren)

‘Må enhver sjæl lægge øre til hvert smertens skrig,
ligesom lotusblomsten blotter sit hjerte
for at drikke morgensolen.
Lad ikke den brændende sol tørre en eneste
smertens tåre, før du selv
har bortvisket den fra den lidendes øje.
Men lad hver brændende mennesketåre falde
på dit hjerte og forblive der;
ej heller bør du viske den bort,
før den smerte, der fremkaldte den, er fjernet.
Disse tårer, oh, du af hjertet mest barmhjertige,
disse er de strømme, der vander
den udødelige næstekærligheds marker.’
(Helena P. Blavatsky)

‘Den Himmelske Vej’ er genudgivet i serien Visdomsbøgerne på Skt. Ansgars Forlag.