Talk by Lars Muhl and Githa Ben-David about climate change and spirituality in Danish.

Description in Danish

I foredragsrækken ‘Dejlig er jorden’ hos FO – Aarhus vil Lars Muhl og Githa Ben-David tale om klimaforandringer og spiritualitet.

Med udgangspunkt i 5G-problematikken fortæller Lars om balancen imellem det det indre og det ydre i en verden, der synes at være i opposition til både etik og spiritualitet.

Githa vil bl.a. tale om cocktaileffekten af stråling, Glyphosat (Round up) og tungmetaller, og kommer med forslag til, hvordan vi kan genetablere kroppens naturlige afgiftningssystem og i det hele taget beskytte os imod strålingen fra 2,3,4 og 5G.

Der indgår åndedrætsmeditation og sang.

Du kan tilmelde dig her: www.fo.dk

Dejlig er Jorden – en foredragsrække om global opbakning og samhørighed

‘Dejlig er Jorden’ er et samvirke af spirituelle og religiøse grupper, der sammen med FO – Aarhus rejser en debat om klodens velvære.

Der er inviteret en række foredragsholdere med noget vigtigt på hjerte i klimadebatten. De har en videnskabelig, spirituel, kulturel, filosofisk eller praktisk baggrund, og vil på forskellig vis fremhæve viden og tanker omkring klimaudfordringerne og ud fra egne eksempler komme med forslag til, hvordan vi kan leve mere bæredygtigt.

Ud over at være debatskabende, vil der også være kreative eller spirituelt indslag i form af f.eks. poesi, bøn, meditation, sang eller musik for at udtrykke vores fælles taknemmelighed og kærlighed til kloden.

Håbet er, at foredragene vil give inspiration og viden til, at stadigt flere udviser taknemmelighed og yder praktisk handlen for vores dejlige jord, så vi alle i stigende grad – sammen og hver for sig, bidrager med løsninger til klimaudfordringerne.

Oplæggene, eller hightlights derfra (ikke publikum), vil blive filmet og efterfølgende lagt på Youtube og på samvirkets hjemmeside: www.dejligerjorden.org, hvilket giver mulighed for genkig og videre afbenyttelse.
På hjemmesiden kan også andre initiativer fra samvirket ‘Dejlig er Jorden’ ses.