Blogindlæg af Lars Muhl fra d. 12. august 2019

Kære venner

Her kan man læse de 240 internationale forskeres appel mod 5G. Samtlige underskrivere er angivet med navne og hvilke lande, de kommer fra.
Det er tankevækkende, at der ikke er en eneste dansk forsker på listen:
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Symptomerne er allerede mærkbare
Både Githa og jeg kontaktes af danskere i de områder, hvor man nu er begyndt at implementere 5G, og som derfor allerede nu mærker fysiske symptomer deraf.
Er du en af dem, eller har du mistanke om at de symptomer, du evt. slås med, kan stamme fra 4G eller 5G, så stå frem og sig fra, inden det er for sent.
En undersøgelse, der blev offentliggjort for nylig, fortalte, at 60 % af danskerne er syge og slås med symptomer, som man ikke kan finde årsagen til.
Og da man ikke i Danmark anerkender, at der findes sådan noget som overfølsomhed for elektromagnetisk stråling og tungmetalforgiftning, så er det ikke diagnoser, man tager i betragtning.
I stedet gives der alle mulige former for medicin, som intet har med den egentlige årsag at gøre. Der uddeles endda psykiske diagnoser og dertil hørende psykofarmaka.
Tag ansvar for dig selv og dine kære, for du skal ikke regne med, at samfundet gør det.

‘Sig nej til behandling!’
Det danske sundhedsvæsen er ved at bryde sammen, fordi nogle få mennesker i systemet nægter at anerkende, at konventionel medicin ikke er svaret på de lidelser, borgerne slås med.
Vi trænger til en helt ny dagsorden og en ny ledelse i sundhedsvæsenet. Man kunne for et par uger siden læse i Berlingske Tidende, at en patient var død efter at have frekventeret en alternativ behandler.
Jeg skal ikke her kunne udtale mig om den konkrete sag, men blot konstatere, at de fleste mennesker, der opsøger alternativ behandling, som regel gør det, når alle andre behandlingsformer er slået fejl. Og så er det ofte for sent.
Det betyder, at det er en nærmest umulig opgave, en behandler skal arbejde med. Der kunne gøres meget, hvis man på landets sygehuse begyndte at forstå, hvor stor en rolle sund kost og menneskelig omsorg betyder i et behandlingsforløb. Der burde laves meget mere forbyggende arbejde.
Størstedelen af den medicin, der gives, er direkte livsfarlig, og alt for mange dør af bivirkningerne af den medicin, de får, og ikke af den sygdom, de faktisk lider af.
I dag kan man for eksempel læse i Berlingske – hvis chefredaktør, Tom Jensen, for to år siden anklagede mig for at ville undergrave det danske sundhedssystem, fordi jeg tillod mig at være kritisk over for det – en artikel med følgende overskrift: ‘Toplæge til patienter: Sig nej til behandling. Det gør mange læger, når de bliver syge!’ Altså, selv lægerne er ved at miste tiltroen til den behandling, de ellers beredvilligt udskriver til deres patienter.

Det store skifte er allerede undervejs
Der er ved at ske et skifte i borgernes holdning til de offentlige institutioner. Politikerne og pressen har forlængst mistet deres troværdighed, og jeg ved ikke, om det er derfor, at man nu på diverse nyhedsmedier kan læse historier, der ligefrem tangerer nogle af de kilder, som man fra mediernes side ellers har haft travlt med at hænge ud som værende konspirationsteoretikere og russiske mis-informanter. Det må være forvirrende at være ung journalist på redaktioner, der den ene dag byder dem at skrive kritiske artikler om samfundskritikere, mens de den næste må skrive historier, redaktionen dagen før selv ville have udskreget som værende konspiratoriske.
Det er på tide, at politikere og medier frigør sig fra de økonomiske kræfter, der alt for længe har sat dagsordenen globalt. Åbner øjnene og ser, hvordan det faktisk står til i verden i dag. Hvor længe skal vi fortsat være nytte-idioter for nogle få griske pengepugere, der ikke bidrager med noget reelt? Det skal vi lige indtil den dag, hvor vi ophører med at dyrke dem og deres lyssky foretagende som forbilleder.

Fra frygt til handlekraft
Sig nej til mere svindel og humbug – og sig i stedet ja til livet og alt, hvad det har at give! Hvis vi vil, er der plads og mad nok til os alle, men det kræver, at vi forvandler vores frygt til handlekraft. Sig ja til naturens og dine egne helbredende kræfter. Sig nej til gift i maden, medicinen, jorden, luften og vandet. Og hvis der endelig skulle være nogen, der burde placeres på en øde ø, så lad det være alle dem, som af grådighed i dag lever af at snyde andre. På en ø kan de så fornøje sig med at snyde hinanden.
Lad os rejse os og kræve vort liv tilbage!
Vi kan – så lad os gøre det!

Kærlig hilsen
Lars