The God Formula – Practice your co-creative power – two-day retreat with Lars Muhl at Fredensborg Store Kro, in Danish.

Description in Danish

Gudsformlen – Praktisér din skaberkraft – todages-retreat med Lars Muhl på Fredensborg Store Kro.

This is for the barest of feet,
the writers of hearts,
for the students of life:
Prayer will speak for those who can’t,
and we will choose our words well.
– Lars Muhl

Enhver sjæl, der fødes, er udtryk for en oprindelig tilstand, der både er universel og på samme tid unik. Kald det sjælens DNA eller genetik, der indeholder den pågældende sjæls formål og muligheder i indeværende inkarnation. Desværre bliver denne oprindelige tilstand fra første færd udsat for et bombardement af indtryk, som nævnt tidligere, påvirkninger fra andre mennesker i den nyfødtes omgivelser. Og langsomt begrænses sjælens udfoldelsesmuligheder således, at et menneske i realiteten kan leve et helt liv og opnå ydre succes, uden på noget tidspunkt at komme i nærheden af de kvaliteter, der er nødvendige at aktivere, for at menneskeheden kan tage det næste store skridt på dets vej mod forløsning. Det er ikke et nyt fænomen, men noget, de indviede i de gamle mysterietraditioner, som fx Lysets Vogtere, var klar over. Derfor begyndte man dengang at eksperimentere med forskellig praksisser, der skulle bringe mysterieskoleeleven nærmere denne oprindelige tilstand og de kvaliteter, der venter der. Det er således også formålet med spirituelt arbejde i vor tid.

Bøn og vokale invokationer er således en form for downloads og passwords, der åbner op til gateways til højere bevidsthedsplaner. Der er tale om en form for opdatering og transformation, som Yeshua sagde: det er nødvendigt at blive genfødt allerede i dette liv for at få adgang til det indre Himmerige. Vi vil arbejde med praksisser fra Essæernes mysterietradition, i hvilken Yeshua og Yohanna Døberen fik deres uddannelse. Det er praksisser, der vil åbne op til deltagernes medfødte, men alt for ofte skjulte, kvaliteter.

Vi kan ikke give et dagsprogram, da workshoppen vil blive tilrettelagt efter deltagerne.

De to dage er baseret på Lars Muhls seneste bog ‘Gudsformlen’, som udkommer d. 3. marts 2020.
Du vil kunne købe bogen hos Soul Books pop-up butik på retreatet eller her på www.gilalai.com fra d. 3. marts 2020.
Der er dog ingen forudsætninger for at kunne deltage i retreatet.

Mere information om den nye bog ‘Gudsformlen’:

Denne lille bog er i virkeligheden et brev, der uden dikkedarer viser, hvilke ubrugte kvaliteter, der står til rådighed for mennesket, hvis det formår at gøre sig fri af de herskende normers begrænsning. Brevet indeholder essensen af et helt livs åndsvidenskabelige studier, forsøgt formidlet så alle kan drage nytte af den. Kan Gud sættes på formel? Er Gud virkelig død? Hvad eller hvem er Gud?

Ifølge bogen er der tale om en bag-alt-liggende overordnet intelligens, en højere form for bevidsthed, som gennemvæver universet og alt og alle, som lever i det. Denne guddommelige intelligens indeholder hele skabelsens hemmelighed. Ethvert menneske bærer i sig en del af denne højere bevidsthed, som blot venter på at blive aktiveret, så mennesket kan blive med-skabere af tilværelsen og tage det afgørende skridt på dets udviklings vej.

Bogen giver eksempler på øvelser, som åbner op til højere bevidsthed – øvelser, som enhver med en smule tålmodighed kan praktisere. Virker det? Der er kun én måde at finde ud af det på: PRAKTISÉR!


Tid og sted

d. 7.-8. marts 2020, begge dage kl. 10.00-16.00.

Fredensborg Store Kro – Dronningesalen, Slotsgade 6, 3480 Fredensborg.
Hjemmeside: www.storekro.com


Priser for undervisning og billetter

(Prisen inkluderer også Lars Muhls bogreception d. 6. marts kl. 19.00-21.00 samme sted)

Early bird-pris ved tilmelding senest d. 7. februar 2020: 2200 kr.

Normalpris: 2400 kr.

Pris for pensionister og studerende: 1900 kr. (ingen early bird-pris).

Køb billetter her:
https://gilalai.com


Obligatorisk forplejning

Det er IKKE muligt at medbringe egen forplejning, så der er obligatorisk vegetarisk dagsforplejning (kaffe, te og vand og frokost begge dage): 550 kr. Betales på dette link: https://order.lifepeaks.dk/fredensborg-store-kro/lars-muhl-workshop-07-08marts#step_1


Overnatning

Det er muligt at bestille overnatning på Hotel Store Kro eller nærliggende Fredensborg Vandrehjem på disse to links:

https://order.lifepeaks.dk/fredensborg-store-kro/lars-muhl-workshop-07-08marts#step_1

https://fredensborgvandrerhjem.dk – rabatkode til vandrehjem: K06032020